Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Skorstener

Nr. By Bydel 1797
1 2 3 4
1 Christiania Fjerdingen 30.9% 1.8% 1.8%
2 Christiania Grændsen
3 Christiania Kirkestrædet
4 Christiania Laderne
5 Christiania Løkkene
6 Christiania Nordre 37.3% 6.0% 1.5%
7 Christiania Pebervigen
8 Christiania Sagene
9 Christiania Saugbanken
10 Christiania Sjøbod
11 Christiania Søndre 42.4% 6.1%
12 Christiania Vaterland
13 Christiania Vestre 33.3% 2.9% 1.4%
14 Christiania Vognmandsgaden
15 Christiania Østre 24.0% 6.7% 2.7%