Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Uthus

Nr. By Bydel 1797
1
1 Christiania Fjerdingen
2 Christiania Grændsen
3 Christiania Kirkestrædet
4 Christiania Laderne
5 Christiania Løkkene
6 Christiania Nordre 1.5%
7 Christiania Pebervigen
8 Christiania Sagene
9 Christiania Saugbanken
10 Christiania Sjøbod
11 Christiania Søndre 3.0%
12 Christiania Vaterland
13 Christiania Vestre 4.3%
14 Christiania Vognmandsgaden
15 Christiania Østre