Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Værelser

Nr. By Bydel 1797
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 21 23
1 Christiania Fjerdingen 1.8% 1.8% 3.6% 3.6%
2 Christiania Grændsen
3 Christiania Kirkestrædet
4 Christiania Laderne
5 Christiania Løkkene
6 Christiania Nordre 4.5% 6.0% 14.9% 4.5% 4.5% 7.5% 3.0% 3.0% 3.0% 1.5%
7 Christiania Pebervigen
8 Christiania Sagene
9 Christiania Saugbanken
10 Christiania Sjøbod
11 Christiania Søndre 9.1% 12.1% 12.1% 3.0% 9.1% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%
12 Christiania Vaterland
13 Christiania Vestre 7.2% 13.0% 7.2% 4.3% 5.8% 1.4% 1.4% 2.9%
14 Christiania Vognmandsgaden
15 Christiania Østre 6.7% 8.0% 5.3% 6.7% 5.3% 4.0% 5.3% 2.7% 2.7% 2.7% 1.3% 2.7% 1.3%