Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Betrukken (værelser)

Nr. By Bydel 1766 1797 1828
1 Christiania Fjerdingen
2 Christiania Grændsen
3 Christiania Kirkestrædet
4 Christiania Laderne
5 Christiania Løkkene
6 Christiania Nordre 11.9%
7 Christiania Pebervigen
8 Christiania Sagene
9 Christiania Saugbanken
10 Christiania Sjøbod
11 Christiania Søndre 33.3%
12 Christiania Vaterland
13 Christiania Vestre 13.0%
14 Christiania Vognmandsgaden
15 Christiania Østre 18.7%