Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Loft

Nr. By Bydel 1766 1797 1828
1 Christiania Fjerdingen 3.6%
2 Christiania Grændsen
3 Christiania Kirkestrædet
4 Christiania Laderne
5 Christiania Løkkene
6 Christiania Nordre 10.4%
7 Christiania Pebervigen
8 Christiania Sagene
9 Christiania Saugbanken
10 Christiania Sjøbod
11 Christiania Søndre 12.1%
12 Christiania Vaterland
13 Christiania Vestre 18.8%
14 Christiania Vognmandsgaden
15 Christiania Østre 16.0%