Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Takstein

Nr. By Bydel 1766 1797 1828
1 Christiania Fjerdingen 29.1%
2 Christiania Grændsen
3 Christiania Kirkestrædet
4 Christiania Laderne
5 Christiania Løkkene
6 Christiania Nordre 77.6%
7 Christiania Pebervigen
8 Christiania Sagene
9 Christiania Saugbanken
10 Christiania Sjøbod
11 Christiania Søndre 57.6%
12 Christiania Vaterland
13 Christiania Vestre 59.4%
14 Christiania Vognmandsgaden
15 Christiania Østre 49.3%