Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Bakbygning

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Fjerdingen 51 1 1766 Erich Gidsted Fierdingen 1 Hoved/side/bakbygning 1 5 2100
2 Christiania Fjerdingen 55 2 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 2 Bakbygning 2 14 200
3 Christiania Fjerdingen 70 3 1797 Jahn Jensens enke Fierdingen og Mangelsgaden 3 Bakbygning 2 8 40