Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Betrukken

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Søndre 197 1 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 1 Hovedbygning 1 11 900
2 Christiania Østre 15 2 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 2 Hovedbygning 1 16 4000