Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Betrukken (værelser)

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Nordre 322, 323 1 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 1 Bygning 1 14 2000
2 Bygning 2 7 350
2 Christiania Nordre 343, 350 2 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 3 Hovedbygning 1 12 600
3 Christiania Nordre 358 3 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 4 Hovedbygning 1 13 900
4 Christiania Nordre 359 4 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 5 Hovedbygning 1 15 1200
5 Christiania Nordre 396 5 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 6 Hovedbygning 1 12 400
6 Christiania Nordre 403 6 1797 Kiøbmand Jens Edsleff Grændse Gaden 7 Hovedbygning 1 13 2000
7 Christiania Nordre 407 7 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 8 Hovedbygning 1 13 400
8 Christiania Søndre 154 8 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 9 Hovedbygning 1 20 6050
10 Bygning 3 8 400
9 Christiania Søndre 156 9 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 11 Hovedbygning 1 15 1700
10 Christiania Søndre 170 10 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 12 Hovedbygning 1 12 1500
11 Christiania Søndre 174 11 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 13 Hovedbygning 1 18 500
12 Christiania Søndre 180 12 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 14 Hovedbygning 1 16 10000
15 Bagbygning 2 15 2000
13 Christiania Søndre 200 13 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 16 Hovedbygning 1 12 730
14 Christiania Søndre 207 14 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 17 Hoved- og hjørnebygning 1 15 3000
15 Christiania Søndre 223 15 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 18 Hovedbygning 1 18 4500
16 Christiania Søndre 228 16 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 19 Bygning 1 15 2200
17 Christiania Vestre 238 17 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 20 Hovedbygning 1 12 1800
18 Christiania Vestre 245 18 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 21 Hovedygning 1 12 2000
19 Christiania Vestre 251 19 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 22 Hovedbygning 1 14 1170
20 Christiania Vestre 256 20 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 23 Hovedbygning 1 13 700
21 Christiania Vestre 266 21 1797 Andreas Eklund Nordre Gate 24 Hovedbygning 1 8 400
22 Christiania Vestre 269 22 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 25 Hovedbygning 1 14 600
23 Christiania Vestre 277 23 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 26 Hovedbygning 1 11 550
24 Christiania Vestre 293 24 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 27 Hovedbygning 1 10 500
25 Christiania Vestre 304 25 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 28 Hovedbygningen 1 13 900
26 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 26 1797 Raadmand Jens Moestue 29 Hovedbygning 1 14 4500
27 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 27 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 30 Hovedbygning 1 20 5300
28 Christiania Østre 29, 30 28 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 31 Hovedbygning 1 17 2800
32 Sidebygning 2 14 1200
29 Christiania Østre 51 29 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 33 Forbygning 1 14 630
30 Christiania Østre 62 30 1797 Kjøbmand Johan Phillip Rasch Dronningens og Prindsens Gade 34 Hovedbygning 1 12 2600
31 Christiania Østre 70 31 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 35 Bygning 1 22 1900
32 Christiania Østre 76 32 1797 Ole Leuthens Enke Toldbod og Skippergaden 36 Forbygning 1 13 500
33 Christiania Østre 80, 81 33 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 37 Hovedbygning 1 14 2100
34 Christiania Østre 113 34 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 38 Hovedbygning 1 14 1650
35 Christiania Østre 115, 116 35 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 39 Hovedbygning 1 22 2000
36 Christiania Østre 123, 124 36 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 40 Hovedbygning 1 11 610
37 Christiania Østre 135 37 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 41 Hoved- og hjørnebygning 1 12 1400
42 Vinkelbygning 2 17 580