Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Bjelkekjeller

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Fjerdingen 55 1 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 1 Hovedbygning 1 13 350
2 Christiania Fjerdingen 91 2 1797 Ener Holm Fjerdingen 2 Forbygning 1 9 100
3 Christiania Fjerdingen 94 3 1797 Ingebret Svendsen Haga Fjerdingen 3 Sidebygning 2 8 30
4 Christiania Fjerdingen 98 4 1797 Ole Halvorsen Fjerdingen 4 Stuebygning 1 10 200
5 Christiania Fjerdingen 102 5 1797 Peder Egeberg Fjerdingen 5 Stuebygning 1 8 300
6 Christiania Fjerdingen 104 6 1797 Tobakspinder Hans Hansen Fjerdingen 6 Stuebygning 1 10 80
7 Christiania Fjerdingen 106 7 1797 Even Brufladt Fjerdingen 7 Stuebygning 1 14 300
8 Christiania Fjerdingen 108 8 1797 Christen Trulsen Fjerdingen 8 Stuebygning 1 10 100
9 Christiania Fjerdingen 109 9 1797 Det almindelig Fattighuus Fjerdingen 9 Hovedbygning 1 9 650
10 Christiania Nordre 311 10 1797 Justisraad og Zahlcasserer Berg Kogens og Toldbodgaden 10 Hjørnebygning 1 5 300
11 Christiania Nordre 322, 323 11 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 11 Bygning 1 14 2000
12 Christiania Nordre 325 12 1797 Hattemager Jens Valter Slotsgaden 12 Hovedbygning 1 9 500
13 Christiania Nordre 327 13 1797 Mogens Steensgaard Slotsgaden 13 Hovedbygning 1 11 650
14 Christiania Nordre 333 14 1797 Rittmester Børresen Torvet og Kirkestrædet 14 Hovedbygning 1 8 1250
15 Christiania Nordre 343, 350 15 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 15 Hovedbygning 1 12 600
16 Christiania Nordre 358 16 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 16 Hovedbygning 1 13 900
17 Christiania Nordre 359 17 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 17 Hovedbygning 1 15 1200
18 Christiania Nordre 364 18 1797 Gullik Trulsen Nordre og Prindsens Gade 18 Bygning 1 13 550
19 Christiania Nordre 372 19 1797 Hans Jørgen Harboes Prindsens Gade 19 Bygning 3 6 100
20 Christiania Nordre 374 20 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 20 Hovedbygning 1 9 450
21 Sidebygning 2 9 150
21 Christiania Nordre 375 21 1797 Michael Wyllers Enke Øvre Slotsgade 22 Hovedbygning 1 12 590
22 Christiania Nordre 376 22 1797 Skoemager Amund Thomæsen Øvre Slots Gade 23 Hovedbygning 1 9 300
23 Christiania Nordre 384 23 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 24 Hovedbygning 1 13 700
24 Christiania Nordre 395 24 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 25 Hovedbygning 1 12 300
25 Christiania Nordre 396 25 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 26 Hovedbygning 1 12 400
26 Christiania Nordre 398 26 1797 Ernst Hiørring Toldbod og Nedre Voldgade 27 Hovedbygning 1 7 600
27 Christiania Nordre 399 27 1797 Niels Andersen Holst Toldbod Gaden 28 Hovedbygning 1 9 400
28 Christiania Nordre 403 28 1797 Kiøbmand Jens Edsleff Grændse Gaden 29 Hovedbygning 1 13 2000
29 Christiania Nordre 407 29 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 30 Hovedbygning 1 13 400
31 Bygning 2 7 300
30 Christiania Nordre 408 30 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 32 Hoved- og hjørnebygning 1 14 3200
31 Christiania Søndre 170 31 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 33 Hovedbygning 1 12 1500
32 Christiania Søndre 197 32 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 34 Hovedbygning 1 11 900
35 Sidebygning 2 11 300
33 Christiania Søndre 200 33 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 36 Hovedbygning 1 12 730
34 Christiania Søndre 207 34 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 37 Hoved- og hjørnebygning 1 15 3000
38 Hjørnebygning 2 14 1300
35 Christiania Søndre 223 35 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 39 Hovedbygning 1 18 4500
36 Christiania Søndre 228 36 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 40 Bygning 1 15 2200
37 Christiania Vestre 237 37 1797 Lars Hallers enke Kongens gade 41 Våningshus 1 10 400
38 Christiania Vestre 238 38 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 42 Hovedbygning 1 12 1800
39 Christiania Vestre 245 39 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 43 Hovedygning 1 12 2000
44 Vinkelbygning 2 13 800
40 Christiania Vestre 251 40 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 45 Hovedbygning 1 14 1170
41 Christiania Vestre 266 41 1797 Andreas Eklund Nordre Gate 46 Hovedbygning 1 8 400
47 Bagbygning 3 10 500
42 Christiania Vestre 267 42 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 48 Bakbygning 4 8 250
43 Christiania Vestre 277 43 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 49 Hovedbygning 1 11 550
44 Christiania Vestre 289 44 1797 Procurator Volds Lejegaard Nedre Voldgade 50 Hovedbygning 1 9 240
45 Christiania Vestre 293 45 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 51 Hjørnebygningen 2 12 250
46 Christiania Vestre 299 46 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 52 Hovedbygning 1 17 300
47 Christiania Vestre 304 47 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 53 Hovedbygningen 1 13 900
48 Christiania Vestre 309 48 1797 Procurator Vold Øvre Voldgaden 54 Hovedbygning 1 8 300
49 Christiania Vestre 310 49 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 55 Hovedbygning 1 12 300
50 Christiania Østre 15 50 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 56 Hovedbygning 1 16 4000
57 Sidebygning 2 21 1200
51 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 51 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 58 Hovedbygning 1 20 5300
52 Christiania Østre 31 52 1797 Organist Johan Christian Højer Kirkestrædet 59 Hovedbygning 1 11 900
53 Christiania Østre 39 53 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 60 Bygning 1 14 3500
54 Christiania Østre 62 54 1797 Kjøbmand Johan Phillip Rasch Dronningens og Prindsens Gade 61 Hovedbygning 1 12 2600
55 Christiania Østre 70 55 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 62 Bygning 1 22 1900
56 Christiania Østre 80, 81 56 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 63 Sidebygning 2 14 400
57 Christiania Østre 85 57 1797 Knapmager Henrik Henriksen Dronningens Gade 64 Hovedbygning 1 13 650
58 Christiania Østre 109 58 1797 Graver Brygger Skippergaden 65 Hovedbygning 1 10 1150
59 Christiania Østre 113 59 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 66 Hovedbygning 1 14 1650
60 Christiania Østre 115, 116 60 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 67 Hovedbygning 1 22 2000
68 Bygning 4 10 900
61 Christiania Østre 123, 124 61 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 69 Hovedbygning 1 11 610
62 Christiania Østre 134 62 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 70 Hoved- og hjørnebygning 1 12 400
63 Christiania Østre 140, 141 63 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 71 Forbygning 1 9 200
72 Bygning 2 10 1210