Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Forblendet (halvstein)

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Nordre 343, 350 1 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 1 Hovedbygning 1 12 600
2 Christiania Nordre 403 2 1797 Kiøbmand Jens Edsleff Grændse Gaden 2 Hovedbygning 1 13 2000
3 Christiania Nordre 407 3 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 3 Bygning 2 7 300
4 Christiania Nordre 408 4 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 4 Hoved- og hjørnebygning 1 14 3200
5 Vinkelbygning 2 17 2300
5 Christiania Søndre 180 5 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 6 Bygning 4 10 400
6 Christiania Vestre 238 6 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 7 Hovedbygning 1 12 1800
7 Christiania Vestre 251 7 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 8 Hovedbygning 1 14 1170
8 Christiania Vestre 256 8 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 9 Bygning 3 4 50
10 Fløybygning 4 13 300
9 Christiania Vestre 269 9 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 11 Hovedbygning 1 14 600
10 Christiania Vestre 277 10 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 12 Hovedbygning 1 11 550
11 Christiania Vestre 293 11 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 13 Hovedbygning 1 10 500
12 Christiania Østre 70 12 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 14 Bygning 1 22 1900
13 Christiania Østre 115, 116 13 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 15 Bygning 4 10 900
14 Christiania Østre 140, 141 14 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 16 Bygning 2 10 1210