Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Forblendet (helstein)

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Fjerdingen 55 1 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 1 Hovedbygning 1 13 350
2 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 2 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 2 Hovedbygning 1 20 5300
3 Christiania Østre 135 3 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 3 Hoved- og hjørnebygning 1 12 1400