Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Gibs (værelser)

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Søndre 180 1 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 1 Hovedbygning 1 16 10000
2 Christiania Søndre 228 2 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 2 Bygning 1 15 2200
3 Christiania Vestre 251 3 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 3 Hovedbygning 1 14 1170
4 Christiania Østre 39 4 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 4 Bygning 1 14 3500
5 Christiania Østre 70 5 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 5 Bygning 1 22 1900
6 Christiania Østre 140, 141 6 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 6 Bygning 2 10 1210
7 Christiania Østre 142 7 1797 Den Kongelige Toldbod Toldbod Gaden 7 Toldbod 1 12 8000