Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Grundmur

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Fjerdingen 75, 76 1 1797 Andreas Aschim Fjerdingen 1 Stuebygning 1 10 150
2 Christiania Nordre 311 2 1797 Justisraad og Zahlcasserer Berg Kogens og Toldbodgaden 2 Hjørnebygning 1 5 300
3 Bygning 3 11 300
3 Christiania Søndre 174 3 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 4 Hovedbygning 1 18 500
4 Christiania Søndre 207 4 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 5 Hoved- og hjørnebygning 1 15 3000
5 Christiania Østre 15 5 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 6 Hovedbygning 1 16 4000
7 Pakkhus 4 3 0