Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Karnapp

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Nordre 349 1 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 1 Hovedbygning 1 9 400
2 Christiania Søndre 174 2 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 2 Hovedbygning 1 18 500
3 Christiania Søndre 207 3 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 3 Hoved- og hjørnebygning 1 15 3000