Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Kjeller

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Fjerdingen 70 1 1797 Jahn Jensens enke Fierdingen og Mangelsgaden 1 Hjørnehus 1 11 150
2 Christiania Nordre 322, 323 2 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 2 Bygning 5 10 200
3 Christiania Nordre 375 3 1797 Michael Wyllers Enke Øvre Slotsgade 3 Hovedbygning 1 12 590
4 Christiania Vestre 267 4 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 4 Hovedbygning 1 12 800
5 Christiania Vestre 304 5 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 5 Bakbygning 2 12 640
6 Christiania Østre 111 6 1797 Kammerherre Ankers Lejegaard Skippergaden 6 Hovedbygning 1 10 300