Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Kjeller (brannfri)

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Østre 29, 30 1 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 1 Hovedbygning 1 17 2800
2 Christiania Østre 51 2 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 2 Forbygning 1 14 630
3 Christiania Østre 62 3 1797 Kjøbmand Johan Phillip Rasch Dronningens og Prindsens Gade 3 Hovedbygning 1 12 2600