Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Kjeller (hvelvet)

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Nordre 322, 323 1 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 1 Sidebygning 3 10 800
2 Christiania Nordre 359 2 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 2 Hovedbygning 1 15 1200
3 Christiania Nordre 419 3 1797 Vor Frelsers Kirke Stadens Torv 3 Begravelses Kielderen 1 2 3000
4 Christiania Søndre 154 4 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 4 Hovedbygning 1 20 6050
5 Christiania Søndre 156 5 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 5 Hovedbygning 1 15 1700
6 Christiania Søndre 174 6 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 6 Hovedbygning 1 18 500
7 Bagbygning 2 9 200
7 Christiania Søndre 180 7 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 8 Hovedbygning 1 16 10000
8 Christiania Søndre 197 8 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 9 Hovedbygning 1 11 900
9 Christiania Søndre 207 9 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 10 Hoved- og hjørnebygning 1 15 3000
11 Hjørnebygning 2 14 1300
10 Christiania Vestre 245 10 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 12 Hovedygning 1 12 2000
11 Christiania Vestre 251 11 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 13 Hovedbygning 1 14 1170
12 Christiania Vestre 256 12 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 14 Hovedbygning 1 13 700
13 Christiania Vestre 268 13 1797 Jørgen Sabroe Nordre Gade 15 Hovedbygning 1 7 500
14 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 14 1797 Raadmand Jens Moestue 16 Hovedbygning 1 14 4500
15 Christiania Østre 39 15 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 17 Bygning 1 14 3500
16 Christiania Østre 51 16 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 18 Forbygning 1 14 630
17 Christiania Østre 62 17 1797 Kjøbmand Johan Phillip Rasch Dronningens og Prindsens Gade 19 Hovedbygning 1 12 2600
18 Christiania Østre 76 18 1797 Ole Leuthens Enke Toldbod og Skippergaden 20 Forbygning 1 13 500
19 Christiania Østre 80, 81 19 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 21 Hovedbygning 1 14 2100
20 Christiania Østre 83 20 1797 Adam Larsen Foss Dronningens Gade 22 Hovedbygning 1 9 760
21 Christiania Østre 135 21 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 23 Hoved- og hjørnebygning 1 12 1400