Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Kornloft

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Nordre 322, 323 1 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 1 Sidebygning 3 10 800
2 Christiania Nordre 364 2 1797 Gullik Trulsen Nordre og Prindsens Gade 2 Bygning 1 13 550
3 Christiania Nordre 408 3 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 3 Hoved- og hjørnebygning 1 14 3200
4 Vinkelbygning 2 17 2300
4 Christiania Søndre 154 4 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 5 Bagbygning 2 11 1550
5 Christiania Vestre 253 5 1797 Carl Johan Lindman Øvre Slotsgaden 6 Bygning 1 6 1000
6 Christiania Østre 15 6 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 7 Hovedbygning 1 16 4000
8 Sidebygning 2 21 1200
7 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 7 1797 Raadmand Jens Moestue 9 Vinkelbygning 2 18 2000
8 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 8 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 10 Vinkelbygning 2 21 1700
9 Christiania Østre 29, 30 9 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 11 Sidebygning 2 14 1200
12 Sidebygning 4 10 500
10 Christiania Østre 70 10 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 13 Bygning 1 22 1900
11 Christiania Østre 80, 81 11 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 14 Bagbygning 3 15 350
15 Sidebygning 4 9 150
12 Christiania Østre 85 12 1797 Knapmager Henrik Henriksen Dronningens Gade 16 Bod/Bygning 2 6 50
13 Christiania Østre 115, 116 13 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 17 Bygning 2 12 700
18 Sidebygning 3 11 1200
19 Bygning 4 10 900
20 Sidebygning 5 12 150
14 Christiania Østre 123, 124 14 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 21 Bygning 3 9 550
15 Christiania Østre 134 15 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 22 Bagbygning 4 7 100
16 Christiania Østre 135 16 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 23 Vinkelbygning 2 17 580