Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Møkkjeller

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Østre 29, 30 1 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 1 Bagbygning 3 13 500