Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Malt (innvendig)

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Fjerdingen 55 1 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 1 Bakbygning 2 14 200
2 Christiania Fjerdingen 106 2 1797 Even Brufladt Fjerdingen 2 Stuebygning 1 14 300
3 Christiania Nordre 408 3 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 3 Hoved- og hjørnebygning 1 14 3200
4 Vinkelbygning 2 17 2300
4 Christiania Søndre 154 4 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 5 Hovedbygning 1 20 6050
5 Christiania Søndre 156 5 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 6 Hovedbygning 1 15 1700
6 Christiania Søndre 174 6 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 7 Hovedbygning 1 18 500
7 Christiania Vestre 304 7 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 8 Hovedbygningen 1 13 900
8 Christiania Østre 29, 30 8 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 9 Hovedbygning 1 17 2800
9 Christiania Østre 115, 116 9 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 10 Hovedbygning 1 22 2000