Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Mur

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Nordre 311 1 1797 Justisraad og Zahlcasserer Berg Kogens og Toldbodgaden 1 Bygning 3 11 300
2 Christiania Nordre 322, 323 2 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 2 Bygning 5 10 200
3 Christiania Nordre 325 3 1797 Hattemager Jens Valter Slotsgaden 3 Verksted 2 8 150
4 Christiania Nordre 349 4 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 4 Sidebygning 3 9 100
5 Christiania Nordre 384 5 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 5 Bygning 2 8 200
6 Christiania Nordre 419 6 1797 Vor Frelsers Kirke Stadens Torv 6 Sakristi 5 2 500
7 Christiania Søndre 180 7 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 7 Vinkelbygning 3 8 600
8 Christiania Vestre 251 8 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 8 Bakbygning 2 14 600
9 Christiania Vestre 253 9 1797 Carl Johan Lindman Øvre Slotsgaden 9 Bygning 1 6 1000
10 Christiania Vestre 256 10 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 10 Fløybygning 4 13 300
11 Christiania Vestre 299 11 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 11 Hovedbygning 1 17 300
12 Bakbygning 2 6 20
12 Christiania Østre 15 12 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 13 Sidebygning 2 21 1200
14 Vinkelbygning 3 13 800
13 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 13 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 15 Hovedbygning 1 20 5300
16 Vinkelbygning 2 21 1700
14 Christiania Østre 29, 30 14 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 17 Sidebygning 2 14 1200
18 Bagbygning 3 13 500
19 Sidebygning 4 10 500
15 Christiania Østre 31 15 1797 Organist Johan Christian Højer Kirkestrædet 20 Hovedbygning 1 11 900
16 Christiania Østre 80, 81 16 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 21 Hovedbygning 1 14 2100
17 Christiania Østre 115, 116 17 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 22 Hovedbygning 1 22 2000
23 Bygning 2 12 700