Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Rappet

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Søndre 223 1 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 1 Vinkelbygning 2 14 2000
2 Christiania Vestre 299 2 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 2 Hovedbygning 1 17 300
3 Christiania Østre 80, 81 3 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 3 Sidebygning 2 14 400
4 Christiania Østre 115, 116 4 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 4 Hovedbygning 1 22 2000