Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Takstein

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Fjerdingen 55 1 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 1 Hovedbygning 1 13 350
2 Bakbygning 2 14 200
2 Christiania Fjerdingen 70 2 1797 Jahn Jensens enke Fierdingen og Mangelsgaden 3 Hjørnehus 1 11 150
4 Bod 3 3 20
3 Christiania Fjerdingen 83 3 1797 Søren Tronsen Fjerdingen 5 Bygninger 1 8 120
4 Christiania Fjerdingen 88 4 1797 Andreas Amundsen Dahl Fjerdingen 6 Stuebygning 1 9 110
5 Christiania Fjerdingen 91 5 1797 Ener Holm Fjerdingen 7 Forbygning 1 9 100
8 Skjul 2 5 50
6 Christiania Fjerdingen 98 6 1797 Ole Halvorsen Fjerdingen 9 Stuebygning 1 10 200
10 Sidebygning 2 6 30
7 Christiania Fjerdingen 101 7 1797 Iver Torstensen Fjerdingen 11 Stuebygning 1 9 80
8 Christiania Fjerdingen 102 8 1797 Peder Egeberg Fjerdingen 12 Stuebygning 1 8 300
9 Christiania Fjerdingen 106 9 1797 Even Brufladt Fjerdingen 13 Stuebygning 1 14 300
10 Christiania Fjerdingen 109 10 1797 Det almindelig Fattighuus Fjerdingen 14 Hovedbygning 1 9 650
15 Veedhammer 2 3 40
16 Boder 3 2 30
11 Christiania Nordre 311 11 1797 Justisraad og Zahlcasserer Berg Kogens og Toldbodgaden 17 Hjørnebygning 1 5 300
18 Bygning 2 6 200
19 Bygning 3 11 300
12 Christiania Nordre 322, 323 12 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 20 Bygning 1 14 2000
21 Bygning 2 7 350
22 Sidebygning 3 10 800
23 Bagbygning 4 7 350
24 Bygning 5 10 200
25 Sidebygning 6 7 100
13 Christiania Nordre 325 13 1797 Hattemager Jens Valter Slotsgaden 26 Verksted 2 8 150
14 Christiania Nordre 327 14 1797 Mogens Steensgaard Slotsgaden 27 Hovedbygning 1 11 650
28 Vinkelbygning 2 10 240
29 Vedhammer 3 4 50
15 Christiania Nordre 333 15 1797 Rittmester Børresen Torvet og Kirkestrædet 30 Bagbygning 2 7 250
16 Christiania Nordre 343, 350 16 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 31 Hovedbygning 1 12 600
32 Sidebygning 2 12 300
33 Sidebygning 3 7 100
34 Bagbygning 4 7 200
17 Christiania Nordre 349 17 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 35 Hovedbygning 1 9 400
36 Sidebygning 3 9 100
18 Christiania Nordre 358 18 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 37 Hovedbygning 1 13 900
38 Bygning 2 7 100
39 Skjul 3 7 50
19 Christiania Nordre 359 19 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 40 Hovedbygning 1 15 1200
41 Sidebygning 2 9 440
42 Fehus/Vedskjul 3 6 60
20 Christiania Nordre 364 20 1797 Gullik Trulsen Nordre og Prindsens Gade 43 Bygning 1 13 550
21 Christiania Nordre 372 21 1797 Hans Jørgen Harboes Prindsens Gade 44 Hovedbygning 1 9 250
45 Bygning 2 9 250
46 Bygning 3 6 100
22 Christiania Nordre 374 22 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 47 Hovedbygning 1 9 450
48 Sidebygning 2 9 150
49 Sidebygning 3 7 130
50 Fehus 4 3 20
23 Christiania Nordre 375 23 1797 Michael Wyllers Enke Øvre Slotsgade 51 Hovedbygning 1 12 590
24 Christiania Nordre 376 24 1797 Skoemager Amund Thomæsen Øvre Slots Gade 52 Hovedbygning 1 9 300
25 Christiania Nordre 384 25 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 53 Hovedbygning 1 13 700
54 Bygning 2 8 200
26 Christiania Nordre 395 26 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 55 Hovedbygning 1 12 300
56 Sidebygning 2 8 200
57 Bagbygning 3 5 100
27 Christiania Nordre 396 27 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 58 Hovedbygning 1 12 400
59 Bygning 3 7 100
28 Christiania Nordre 398 28 1797 Ernst Hiørring Toldbod og Nedre Voldgade 60 Hovedbygning 1 7 600
61 Bakbygning 2 11 100
29 Christiania Nordre 399 29 1797 Niels Andersen Holst Toldbod Gaden 62 Hovedbygning 1 9 400
30 Christiania Nordre 403 30 1797 Kiøbmand Jens Edsleff Grændse Gaden 63 Hovedbygning 1 13 2000
64 Bygning 2 7 800
31 Christiania Nordre 407 31 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 65 Hovedbygning 1 13 400
66 Vinkelbygning 3 14 300
32 Christiania Nordre 408 32 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 67 Hoved- og hjørnebygning 1 14 3200
68 Vinkelbygning 2 17 2300
33 Christiania Søndre 154 33 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 69 Bygning 3 8 400
34 Christiania Søndre 156 34 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 70 Sidebygning 2 10 400
71 Bagbygning 3 5 300
72 Sidebygning 4 8 300
35 Christiania Søndre 174 35 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 73 Hovedbygning 1 18 500
74 Sidebygning 3 10 200
75 Sidebygning 4 6 100
36 Christiania Søndre 197 36 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 76 Hovedbygning 1 11 900
77 Sidebygning 2 11 300
78 Bagbygning 3 8 250
37 Christiania Søndre 200 37 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 79 Hovedbygning 1 12 730
80 Sidebygning 2 7 120
81 Bagbygning 3 5 100
82 Vedhammer 4 3 50
38 Christiania Søndre 207 38 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 83 Hjørnebygning 2 14 1300
84 Side 3 4 200
39 Christiania Søndre 223 39 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 85 Hovedbygning 1 18 4500
40 Christiania Søndre 228 40 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 86 Bygning 1 15 2200
87 Bakbygning 2 6 300
41 Christiania Vestre 237 41 1797 Lars Hallers enke Kongens gade 88 Våningshus 1 10 400
89 Vedhammer 2 2 10
42 Christiania Vestre 238 42 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 90 Bakbygning 2 13 400
43 Christiania Vestre 243 43 1797 Residerende kappellan Ole Pihl Slotsgaden 91 Bygning 1 4 110
92 Sidebygning 2 5 60
93 Vedhammer 3 3 30
44 Christiania Vestre 245 44 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 94 Vinkelbygning 2 13 800
95 Vinkelbygning 3 15 400
45 Christiania Vestre 246 45 1797 Kammerherre Ankers Leiegaard Slotsgaden 96 Hovedbygning 1 6 100
97 Vedskjul 2 3 10
46 Christiania Vestre 251 46 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 98 Bakbygning 2 14 600
99 Sidebygning 3 7 200
100 Vedhammer 4 3 30
47 Christiania Vestre 256 47 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 101 Hovedbygning 1 13 700
102 Sidebygning 2 9 150
48 Christiania Vestre 266 48 1797 Andreas Eklund Nordre Gate 103 Sidebygning 2 10 200
104 Bagbygning 3 10 500
49 Christiania Vestre 267 49 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 105 Hovedbygning 1 12 800
106 Bygning 2 7 80
107 Bygning 3 6 70
108 Bakbygning 4 8 250
50 Christiania Vestre 268 50 1797 Jørgen Sabroe Nordre Gade 109 Hovedbygning 1 7 500
110 Veedskjul 3 4 30
51 Christiania Vestre 269 51 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 111 Hovedbygning 1 14 600
112 Sidebygning 2 10 50
52 Christiania Vestre 277 52 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 113 Sidebygning 2 7 200
114 Bakbygning 3 7 50
53 Christiania Vestre 281 53 1797 Ole Dahl Nedre Voldgade 115 Hovedbygning 1 8 160
54 Christiania Vestre 289 54 1797 Procurator Volds Lejegaard Nedre Voldgade 116 Hovedbygning 1 9 240
117 Sidebygning 2 7 40
118 Skjul 3 4 20
55 Christiania Vestre 293 55 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 119 Hjørnebygningen 2 12 250
120 Bygning 3 8 100
121 Verksted 4 7 100
56 Christiania Vestre 299 56 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 122 Bakbygning 2 6 20
57 Christiania Vestre 304 57 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 123 Hovedbygningen 1 13 900
124 Vognskjul 3 6 60
58 Christiania Vestre 309 58 1797 Procurator Vold Øvre Voldgaden 125 Hovedbygning 1 8 300
126 Sidebygning 2 8 150
59 Christiania Vestre 310 59 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 127 Hovedbygning 1 12 300
128 Sidebygning 2 8 150
60 Christiania Østre 15 60 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 129 Sidebygning 2 21 1200
130 Vinkelbygning 3 13 800
61 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 61 1797 Raadmand Jens Moestue 131 Hovedbygning 1 14 4500
132 Vinkelbygning 2 18 2000
62 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 62 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 133 Hovedbygning 1 20 5300
63 Christiania Østre 51 63 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 134 Bagbygning 4 6 100
64 Christiania Østre 80, 81 64 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 135 Hovedbygning 1 14 2100
136 Sidebygning 2 14 400
137 Bagbygning 3 15 350
138 Sidebygning 4 9 150
65 Christiania Østre 83 65 1797 Adam Larsen Foss Dronningens Gade 139 Hovedbygning 1 9 760
140 Sidebygning 2 6 20
66 Christiania Østre 109 66 1797 Graver Brygger Skippergaden 141 Hovedbygning 1 10 1150
142 Sidebygning 2 5 60
67 Christiania Østre 111 67 1797 Kammerherre Ankers Lejegaard Skippergaden 143 Hovedbygning 1 10 300
144 Sidebygning 2 8 200
68 Christiania Østre 115, 116 68 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 145 Hovedbygning 1 22 2000
146 Bygning 2 12 700
147 Sidebygning 3 11 1200
148 Bygning 4 10 900
149 Sidebygning 5 12 150
69 Christiania Østre 123, 124 69 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 150 Hovedbygning 1 11 610
151 Sidebygning 2 14 540
152 Bygning 3 9 550
153 Bygning 4 5 100
70 Christiania Østre 134 70 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 154 Hoved- og hjørnebygning 1 12 400
155 Bivaaning 2 10 250
156 Veedhammer 3 4 60
157 Bagbygning 4 7 100
71 Christiania Østre 135 71 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 158 Hoved- og hjørnebygning 1 12 1400
159 Vinkelbygning 2 17 580
160 Vedskjul 3 2 20
72 Christiania Østre 140, 141 72 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 161 Bygning 2 10 1210
162 Bygning 3 2 60
163 Bagbygning 4 10 500
164 Sidebygning 5 8 350
73 Christiania Østre 142 73 1797 Den Kongelige Toldbod Toldbod Gaden 165 Veiebod 2 5 250