Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Takstein (blå stein)

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Søndre 154 1 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 1 Hovedbygning 1 20 6050
2 Christiania Søndre 156 2 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 2 Hovedbygning 1 15 1700
3 Christiania Søndre 170 3 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 3 Hovedbygning 1 12 1500
4 Christiania Søndre 180 4 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 4 Hovedbygning 1 16 10000
5 Bagbygning 2 15 2000
6 Vinkelbygning 3 8 600
7 Bygning 4 10 400
5 Christiania Søndre 207 5 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 8 Hoved- og hjørnebygning 1 15 3000
6 Christiania Østre 15 6 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 9 Hovedbygning 1 16 4000
7 Christiania Østre 70 7 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 10 Bygning 1 22 1900
8 Christiania Østre 142 8 1797 Den Kongelige Toldbod Toldbod Gaden 11 Toldbod 1 12 8000