Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Apartement

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Apartement
1 Christiania Nordre 349 1 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 1 Sidebygning 3 9 100 1
2 Christiania Nordre 396 2 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 2 Bygning 3 7 100 1
3 Christiania Vestre 256 3 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 3 Fløybygning 4 13 300 1
4 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 4 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 4 Vinkelbygning 2 21 1700 1
5 Christiania Østre 29, 30 5 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 5 Bagbygning 3 13 500 2