Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Bakerovn

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Bakerovn
1 Christiania Fjerdingen 102 1 1797 Peder Egeberg Fjerdingen 1 Stuebygning 1 8 300 1
2 Christiania Fjerdingen 106 2 1797 Even Brufladt Fjerdingen 2 Stuebygning 1 14 300 1
3 Christiania Nordre 322, 323 3 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 3 Sidebygning 3 10 800 1
4 Christiania Nordre 325 4 1797 Hattemager Jens Valter Slotsgaden 4 Hovedbygning 1 9 500 1
5 Christiania Nordre 343, 350 5 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 5 Sidebygning 2 12 300 1
6 Christiania Nordre 349 6 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 6 Bagbygning 2 8 100 1
7 Christiania Nordre 358 7 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 7 Hovedbygning 1 13 900 1
8 Christiania Nordre 359 8 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 8 Hovedbygning 1 15 1200 2
9 Christiania Nordre 372 9 1797 Hans Jørgen Harboes Prindsens Gade 9 Hovedbygning 1 9 250 1
10 Christiania Nordre 374 10 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 10 Sidebygning 2 9 150 1
11 Christiania Nordre 384 11 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 11 Hovedbygning 1 13 700 1
12 Christiania Nordre 395 12 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 12 Hovedbygning 1 12 300 1
13 Christiania Nordre 398 13 1797 Ernst Hiørring Toldbod og Nedre Voldgade 13 Bakbygning 2 11 100 1
14 Christiania Nordre 399 14 1797 Niels Andersen Holst Toldbod Gaden 14 Hovedbygning 1 9 400 1
15 Christiania Nordre 407 15 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 15 Vinkelbygning 3 14 300 1
16 Christiania Søndre 154 16 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 16 Hovedbygning 1 20 6050 2
17 Christiania Søndre 156 17 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 17 Sidebygning 2 10 400 1
18 Christiania Søndre 170 18 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 18 Sidebygning 2 11 200 1
19 Christiania Søndre 174 19 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 19 Sidebygning 3 10 200 1
20 Christiania Søndre 180 20 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 20 Hovedbygning 1 16 10000 1
21 Christiania Søndre 197 21 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 21 Sidebygning 2 11 300 1
22 Christiania Søndre 200 22 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 22 Hovedbygning 1 12 730 1
23 Christiania Søndre 207 23 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 23 Hjørnebygning 2 14 1300 2
24 Christiania Søndre 223 24 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 24 Hovedbygning 1 18 4500 2
25 Christiania Søndre 228 25 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 25 Bygning 1 15 2200 1
26 Christiania Vestre 238 26 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 26 Bakbygning 2 13 400 1
27 Christiania Vestre 245 27 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 27 Vinkelbygning 2 13 800 2
28 Christiania Vestre 251 28 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 28 Bakbygning 2 14 600 1
29 Christiania Vestre 256 29 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 29 Hovedbygning 1 13 700 1
30 Christiania Vestre 266 30 1797 Andreas Eklund Nordre Gate 30 Sidebygning 2 10 200 1
31 Christiania Vestre 299 31 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 31 Hovedbygning 1 17 300 1
32 Christiania Østre 15 32 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 32 Sidebygning 2 21 1200 1
33 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 33 1797 Raadmand Jens Moestue 33 Vinkelbygning 2 18 2000 2
34 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 34 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 34 Vinkelbygning 2 21 1700 1
35 Christiania Østre 29, 30 35 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 35 Sidebygning 2 14 1200 2
36 Christiania Østre 39 36 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 36 Bygning 1 14 3500 1
37 Bygning 2 16 1500 1
37 Christiania Østre 62 37 1797 Kjøbmand Johan Phillip Rasch Dronningens og Prindsens Gade 38 Hovedbygning 1 12 2600 1
38 Christiania Østre 70 38 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 39 Bygning 1 22 1900 1
39 Christiania Østre 80, 81 39 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 40 Bagbygning 3 15 350 1
40 Christiania Østre 113 40 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 41 Hovedbygning 1 14 1650 1
41 Christiania Østre 115, 116 41 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 42 Sidebygning 5 12 150 1
42 Christiania Østre 123, 124 42 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 43 Sidebygning 2 14 540 1
43 Christiania Østre 134 43 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 44 Bivaaning 2 10 250 1