Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Boder

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Boder
1 Christiania Nordre 322, 323 1 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 1 Sidebygning 6 7 100 2
2 Christiania Nordre 327 2 1797 Mogens Steensgaard Slotsgaden 2 Vinkelbygning 2 10 240 1
3 Christiania Nordre 333 3 1797 Rittmester Børresen Torvet og Kirkestrædet 3 Bagbygning 2 7 250 1
4 Christiania Nordre 343, 350 4 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 4 Sidebygning 2 12 300 1
5 Christiania Nordre 358 5 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 5 Bygning 2 7 100 1
6 Skjul 3 7 50 1
6 Christiania Nordre 364 6 1797 Gullik Trulsen Nordre og Prindsens Gade 7 Bygning 2 4 50 1
7 Christiania Nordre 376 7 1797 Skoemager Amund Thomæsen Øvre Slots Gade 8 Sidebygning 2 2 10 1
8 Christiania Nordre 395 8 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 9 Bagbygning 3 5 100 4
9 Christiania Nordre 407 9 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 10 Vinkelbygning 3 14 300 1
10 Christiania Søndre 180 10 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 11 Bygning 4 10 400 1
11 Christiania Søndre 197 11 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 12 Bagbygning 3 8 250 1
12 Christiania Vestre 243 12 1797 Residerende kappellan Ole Pihl Slotsgaden 13 Bygning 1 4 110 2
13 Christiania Vestre 281 13 1797 Ole Dahl Nedre Voldgade 14 Skjul 2 4 40 1
14 Christiania Vestre 299 14 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 15 Bakbygning 2 6 20 1
15 Christiania Vestre 310 15 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 16 Sidebygning 2 8 150 2
16 Christiania Østre 15 16 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 17 Hovedbygning 1 16 4000 2
17 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 17 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 18 Vinkelbygning 2 21 1700 1
18 Christiania Østre 39 18 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 19 Bygning 3 5 360 1
19 Christiania Østre 85 19 1797 Knapmager Henrik Henriksen Dronningens Gade 20 Bod/Bygning 2 6 50 1
20 Christiania Østre 109 20 1797 Graver Brygger Skippergaden 21 Sidebygning 2 5 60 1
22 Skjul 4 3 40 1
21 Christiania Østre 113 21 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 23 Vinkelbygning 2 8 350 3
22 Christiania Østre 140, 141 22 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 24 Bagbygning 4 10 500 1
25 Sidebygning 5 8 350 2
23 Christiania Østre 142 23 1797 Den Kongelige Toldbod Toldbod Gaden 26 Veiebod 2 5 250 1