Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Bryggepanne

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Bryggepanne
1 Christiania Nordre 322, 323 1 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 1 Sidebygning 3 10 800 1
2 Christiania Nordre 343, 350 2 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 2 Sidebygning 2 12 300 1
3 Christiania Nordre 364 3 1797 Gullik Trulsen Nordre og Prindsens Gade 3 Bygning 1 13 550 1
4 Christiania Nordre 408 4 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 4 Vinkelbygning 2 17 2300 1
5 Christiania Søndre 154 5 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 5 Hovedbygning 1 20 6050 1
6 Christiania Søndre 156 6 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 6 Sidebygning 2 10 400 1
7 Christiania Søndre 180 7 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 7 Bagbygning 2 15 2000 2
8 Christiania Søndre 207 8 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 8 Hjørnebygning 2 14 1300 1
9 Christiania Søndre 223 9 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 9 Hovedbygning 1 18 4500 1
10 Christiania Vestre 245 10 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 10 Vinkelbygning 2 13 800 2
11 Christiania Vestre 251 11 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 11 Bakbygning 2 14 600 1
12 Christiania Vestre 253 12 1797 Carl Johan Lindman Øvre Slotsgaden 12 Produksjonsutstyr 3 1 20 1
13 Christiania Vestre 267 13 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 13 Hovedbygning 1 12 800 1
14 Christiania Vestre 310 14 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 14 Hovedbygning 1 12 300 1
15 Christiania Østre 15 15 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 15 Sidebygning 2 21 1200 1
16 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 16 1797 Raadmand Jens Moestue 16 Vinkelbygning 2 18 2000 1
17 Christiania Østre 29, 30 17 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 17 Sidebygning 2 14 1200 1
18 Christiania Østre 31 18 1797 Organist Johan Christian Højer Kirkestrædet 18 Hovedbygning 1 11 900 1
19 Christiania Østre 39 19 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 19 Bygning 2 16 1500 2
20 Christiania Østre 70 20 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 20 Bygning 1 22 1900 1
21 Christiania Østre 80, 81 21 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 21 Bagbygning 3 15 350 1
22 Christiania Østre 113 22 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 22 Hovedbygning 1 14 1650 1
23 Christiania Østre 115, 116 23 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 23 Sidebygning 5 12 150 1
24 Christiania Østre 123, 124 24 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 24 Sidebygning 2 14 540 1
25 Christiania Østre 140, 141 25 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 25 Bygning 2 10 1210 1