Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Fag vinduer

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Fag vinduer
1 Christiania Fjerdingen 55 1 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 1 Hovedbygning 1 13 350 5
2 Bakbygning 2 14 200 4
2 Christiania Fjerdingen 70 2 1797 Jahn Jensens enke Fierdingen og Mangelsgaden 3 Hjørnehus 1 11 150 6
4 Bakbygning 2 8 40 2
3 Christiania Fjerdingen 75, 76 3 1797 Andreas Aschim Fjerdingen 5 Stuebygning 1 10 150 4
4 Christiania Fjerdingen 77 4 1797 Hans Biørnerud Fjerdingen 6 Stuebygning 1 8 100 3
5 Christiania Fjerdingen 83 5 1797 Søren Tronsen Fjerdingen 7 Bygninger 1 8 120 6
6 Christiania Fjerdingen 88 6 1797 Andreas Amundsen Dahl Fjerdingen 8 Stuebygning 1 9 110 4
7 Christiania Fjerdingen 91 7 1797 Ener Holm Fjerdingen 9 Forbygning 1 9 100 4
8 Christiania Fjerdingen 94 8 1797 Ingebret Svendsen Haga Fjerdingen 10 Stuebygning 1 8 50 2
11 Sidebygning 2 8 30 2
9 Christiania Fjerdingen 95 9 1797 Lars Hansen Storo Fjerdingen 12 Stuebygning 1 7 60 3
10 Christiania Fjerdingen 98 10 1797 Ole Halvorsen Fjerdingen 13 Stuebygning 1 10 200 5
11 Christiania Fjerdingen 101 11 1797 Iver Torstensen Fjerdingen 14 Stuebygning 1 9 80 4
12 Christiania Fjerdingen 102 12 1797 Peder Egeberg Fjerdingen 15 Stuebygning 1 8 300 4
16 Bakbygning 2 9 100 2
13 Christiania Fjerdingen 104 13 1797 Tobakspinder Hans Hansen Fjerdingen 17 Stuebygning 1 10 80 2
14 Christiania Fjerdingen 106 14 1797 Even Brufladt Fjerdingen 18 Stuebygning 1 14 300 6
19 Sidebygning 2 8 25 2
15 Christiania Fjerdingen 108 15 1797 Christen Trulsen Fjerdingen 20 Stuebygning 1 10 100 3
16 Christiania Fjerdingen 109 16 1797 Det almindelig Fattighuus Fjerdingen 21 Hovedbygning 1 9 650 8
17 Christiania Nordre 311 17 1797 Justisraad og Zahlcasserer Berg Kogens og Toldbodgaden 22 Bygning 2 6 200 6
23 Bygning 3 11 300 1
18 Christiania Nordre 322, 323 18 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 24 Bygning 1 14 2000 19
25 Bygning 2 7 350 2
26 Sidebygning 3 10 800 6
27 Bagbygning 4 7 350 1
28 Bygning 5 10 200 7
29 Sidebygning 6 7 100 5
19 Christiania Nordre 325 19 1797 Hattemager Jens Valter Slotsgaden 30 Hovedbygning 1 9 500 10
31 Verksted 2 8 150 3
20 Christiania Nordre 327 20 1797 Mogens Steensgaard Slotsgaden 32 Hovedbygning 1 11 650 6
33 Vinkelbygning 2 10 240 9
21 Christiania Nordre 333 21 1797 Rittmester Børresen Torvet og Kirkestrædet 34 Hovedbygning 1 8 1250 26
22 Christiania Nordre 343, 350 22 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 35 Hovedbygning 1 12 600 12
36 Sidebygning 2 12 300 14
37 Bagbygning 4 7 200 8
23 Christiania Nordre 349 23 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 38 Hovedbygning 1 9 400 12
39 Bagbygning 2 8 100 3
40 Sidebygning 3 9 100 2
24 Christiania Nordre 358 24 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 41 Hovedbygning 1 13 900 17
25 Christiania Nordre 359 25 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 42 Hovedbygning 1 15 1200 18
43 Sidebygning 2 9 440 15
26 Christiania Nordre 364 26 1797 Gullik Trulsen Nordre og Prindsens Gade 44 Bygning 1 13 550 7 1/2
27 Christiania Nordre 372 27 1797 Hans Jørgen Harboes Prindsens Gade 45 Hovedbygning 1 9 250 7
46 Bygning 2 9 250 5
47 Bygning 3 6 100 2
28 Christiania Nordre 374 28 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 48 Hovedbygning 1 9 450 6
49 Sidebygning 2 9 150 3
50 Sidebygning 3 7 130 1
29 Christiania Nordre 375 29 1797 Michael Wyllers Enke Øvre Slotsgade 51 Hovedbygning 1 12 590 7
30 Christiania Nordre 376 30 1797 Skoemager Amund Thomæsen Øvre Slots Gade 52 Hovedbygning 1 9 300 8
31 Christiania Nordre 384 31 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 53 Hovedbygning 1 13 700 15
54 Bygning 2 8 200 5
32 Christiania Nordre 395 32 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 55 Hovedbygning 1 12 300 8
56 Sidebygning 2 8 200 6
33 Christiania Nordre 396 33 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 57 Hovedbygning 1 12 400 6
34 Christiania Nordre 398 34 1797 Ernst Hiørring Toldbod og Nedre Voldgade 58 Hovedbygning 1 7 600 22
59 Bakbygning 2 11 100 2
35 Christiania Nordre 399 35 1797 Niels Andersen Holst Toldbod Gaden 60 Hovedbygning 1 9 400 10
36 Christiania Nordre 403 36 1797 Kiøbmand Jens Edsleff Grændse Gaden 61 Hovedbygning 1 13 2000 16
62 Bygning 2 7 800 4
37 Christiania Nordre 407 37 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 63 Hovedbygning 1 13 400 9
64 Bygning 2 7 300 5
65 Vinkelbygning 3 14 300 7
38 Christiania Nordre 408 38 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 66 Hoved- og hjørnebygning 1 14 3200 20
67 Vinkelbygning 2 17 2300 11
39 Christiania Søndre 154 39 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 68 Hovedbygning 1 20 6050 46
69 Bagbygning 2 11 1550 5
70 Bygning 3 8 400 2
40 Christiania Søndre 156 40 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 71 Hovedbygning 1 15 1700 24
72 Sidebygning 2 10 400 5
73 Sidebygning 4 8 300 3
41 Christiania Søndre 170 41 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 74 Hovedbygning 1 12 1500 30
75 Sidebygning 2 11 200 4
42 Christiania Søndre 174 42 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 76 Hovedbygning 1 18 500 11
77 Bagbygning 2 9 200 6
43 Christiania Søndre 180 43 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 78 Hovedbygning 1 16 10000 63
79 Vinkelbygning 3 8 600 26
44 Christiania Søndre 197 44 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 80 Hovedbygning 1 11 900 10
81 Sidebygning 2 11 300 4
82 Bagbygning 3 8 250 5
45 Christiania Søndre 200 45 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 83 Hovedbygning 1 12 730 11
84 Sidebygning 2 7 120 2
46 Christiania Søndre 207 46 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 85 Hoved- og hjørnebygning 1 15 3000 48
86 Hjørnebygning 2 14 1300 7
87 Side 3 4 200 5
47 Christiania Søndre 223 47 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 88 Hovedbygning 1 18 4500 40
89 Vinkelbygning 2 14 2000 6
48 Christiania Søndre 228 48 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 90 Bygning 1 15 2200 21
49 Christiania Vestre 237 49 1797 Lars Hallers enke Kongens gade 91 Våningshus 1 10 400 11
50 Christiania Vestre 238 50 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 92 Hovedbygning 1 12 1800 56
93 Bakbygning 2 13 400 5
51 Christiania Vestre 245 51 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 94 Hovedygning 1 12 2000 44
95 Vinkelbygning 2 13 800 3
96 Vinkelbygning 3 15 400 4
52 Christiania Vestre 246 52 1797 Kammerherre Ankers Leiegaard Slotsgaden 97 Hovedbygning 1 6 100 7
53 Christiania Vestre 251 53 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 98 Hovedbygning 1 14 1170 12
99 Bakbygning 2 14 600 9
54 Christiania Vestre 253 54 1797 Carl Johan Lindman Øvre Slotsgaden 100 Bygning 1 6 1000 6
55 Christiania Vestre 256 55 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 101 Hovedbygning 1 13 700 7
102 Sidebygning 2 9 150 3
103 Fløybygning 4 13 300 5
56 Christiania Vestre 266 56 1797 Andreas Eklund Nordre Gate 104 Hovedbygning 1 8 400 4
105 Sidebygning 2 10 200 6
106 Bagbygning 3 10 500 11
57 Christiania Vestre 267 57 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 107 Hovedbygning 1 12 800 13
108 Bygning 2 7 80 2
109 Bygning 3 6 70 2
58 Christiania Vestre 268 58 1797 Jørgen Sabroe Nordre Gade 110 Hovedbygning 1 7 500 11
111 Sidebygning 2 9 80 3
59 Christiania Vestre 269 59 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 112 Hovedbygning 1 14 600 13
113 Sidebygning 2 10 50 2
60 Christiania Vestre 277 60 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 114 Hovedbygning 1 11 550 11
115 Sidebygning 2 7 200 5
116 Bakbygning 3 7 50 1
61 Christiania Vestre 281 61 1797 Ole Dahl Nedre Voldgade 117 Hovedbygning 1 8 160 2
62 Christiania Vestre 289 62 1797 Procurator Volds Lejegaard Nedre Voldgade 118 Hovedbygning 1 9 240 4
119 Sidebygning 2 7 40 2
63 Christiania Vestre 293 63 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 120 Hovedbygning 1 10 500 8
121 Hjørnebygningen 2 12 250 10
122 Bygning 3 8 100 4
123 Verksted 4 7 100 5
64 Christiania Vestre 299 64 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 124 Hovedbygning 1 17 300 5
125 Bakbygning 2 6 20 2
65 Christiania Vestre 304 65 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 126 Hovedbygningen 1 13 900 18
127 Bakbygning 2 12 640 15
66 Christiania Vestre 309 66 1797 Procurator Vold Øvre Voldgaden 128 Hovedbygning 1 8 300 5
129 Sidebygning 2 8 150 2
67 Christiania Vestre 310 67 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 130 Hovedbygning 1 12 300 5
131 Sidebygning 2 8 150 2
68 Christiania Østre 15 68 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 132 Hovedbygning 1 16 4000 27
133 Sidebygning 2 21 1200 22
134 Vinkelbygning 3 13 800 8
69 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 69 1797 Raadmand Jens Moestue 135 Hovedbygning 1 14 4500 15
136 Vinkelbygning 2 18 2000 14
70 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 70 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 137 Hovedbygning 1 20 5300 56
138 Vinkelbygning 2 21 1700 8
71 Christiania Østre 29, 30 71 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 139 Hovedbygning 1 17 2800 16
140 Sidebygning 2 14 1200 9
141 Sidebygning 4 10 500 8
72 Christiania Østre 31 72 1797 Organist Johan Christian Højer Kirkestrædet 142 Hovedbygning 1 11 900 14
73 Christiania Østre 39 73 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 143 Bygning 1 14 3500 33
144 Bygning 2 16 1500 12
74 Christiania Østre 51 74 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 145 Forbygning 1 14 630 12
146 Sidebygning 2 7 150 5
147 Sidebygning 3 7 120 4
148 Bagbygning 4 6 100 1
75 Christiania Østre 62 75 1797 Kjøbmand Johan Phillip Rasch Dronningens og Prindsens Gade 149 Hovedbygning 1 12 2600 31
76 Christiania Østre 70 76 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 150 Bygning 1 22 1900 25
77 Christiania Østre 76 77 1797 Ole Leuthens Enke Toldbod og Skippergaden 151 Forbygning 1 13 500 18
152 Bygning 2 6 250 10
78 Christiania Østre 80, 81 78 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 153 Hovedbygning 1 14 2100 22
154 Sidebygning 2 14 400 6
155 Bagbygning 3 15 350 5
156 Sidebygning 4 9 150 6
79 Christiania Østre 83 79 1797 Adam Larsen Foss Dronningens Gade 157 Hovedbygning 1 9 760 17
80 Christiania Østre 85 80 1797 Knapmager Henrik Henriksen Dronningens Gade 158 Hovedbygning 1 13 650 9
81 Christiania Østre 109 81 1797 Graver Brygger Skippergaden 159 Hovedbygning 1 10 1150 24
82 Christiania Østre 111 82 1797 Kammerherre Ankers Lejegaard Skippergaden 160 Hovedbygning 1 10 300 8
161 Sidebygning 2 8 200 7
83 Christiania Østre 113 83 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 162 Hovedbygning 1 14 1650 18
84 Christiania Østre 115, 116 84 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 163 Hovedbygning 1 22 2000 17
164 Bygning 2 12 700 4
165 Sidebygning 3 11 1200 4
166 Bygning 4 10 900 8
167 Sidebygning 5 12 150 2
168 Bygning 6 6 150 2
85 Christiania Østre 123, 124 85 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 169 Hovedbygning 1 11 610 2
170 Sidebygning 2 14 540 4
86 Christiania Østre 134 86 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 171 Hoved- og hjørnebygning 1 12 400 10
172 Bivaaning 2 10 250 4
87 Christiania Østre 135 87 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 173 Hoved- og hjørnebygning 1 12 1400 6
174 Vinkelbygning 2 17 580 5
88 Christiania Østre 140, 141 88 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 175 Forbygning 1 9 200 4
176 Bygning 2 10 1210 8
177 Bagbygning 4 10 500 9
89 Christiania Østre 142 89 1797 Den Kongelige Toldbod Toldbod Gaden 178 Toldbod 1 12 8000 30
179 Veiebod 2 5 250 1