Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Fehus

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Fehus
1 Christiania Nordre 311 1 1797 Justisraad og Zahlcasserer Berg Kogens og Toldbodgaden 1 Bygning 3 11 300 1
2 Christiania Nordre 322, 323 2 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 2 Bagbygning 4 7 350 1
3 Christiania Nordre 333 3 1797 Rittmester Børresen Torvet og Kirkestrædet 3 Bagbygning 2 7 250 1
4 Christiania Nordre 343, 350 4 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 4 Sidebygning 3 7 100 1
5 Christiania Nordre 349 5 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 5 Sidebygning 3 9 100 1
6 Christiania Nordre 358 6 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 6 Skjul 3 7 50 1
7 Christiania Nordre 359 7 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 7 Fehus/Vedskjul 3 6 60 1
8 Christiania Nordre 364 8 1797 Gullik Trulsen Nordre og Prindsens Gade 8 Bygning 2 4 50 1
9 Christiania Nordre 372 9 1797 Hans Jørgen Harboes Prindsens Gade 9 Bygning 2 9 250 1
10 Christiania Nordre 374 10 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 10 Fehus 4 3 20 1
11 Christiania Nordre 384 11 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 11 Bygning 2 8 200 1
12 Christiania Nordre 396 12 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 12 Bygning 3 7 100 1
13 Christiania Nordre 407 13 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 13 Vinkelbygning 3 14 300 1
14 Christiania Søndre 154 14 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 14 Bagbygning 2 11 1550 3
15 Christiania Søndre 156 15 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 15 Sidebygning 4 8 300 1
16 Christiania Søndre 174 16 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 16 Sidebygning 4 6 100 1
17 Christiania Søndre 180 17 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 17 Bagbygning 2 15 2000 2
18 Vinkelbygning 3 8 600 1
18 Christiania Søndre 200 18 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 19 Bagbygning 3 5 100 1
19 Christiania Søndre 207 19 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 20 Hjørnebygning 2 14 1300 1
20 Christiania Søndre 223 20 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 21 Vinkelbygning 2 14 2000 1
21 Christiania Vestre 238 21 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 22 Bakbygning 2 13 400 1
22 Christiania Vestre 243 22 1797 Residerende kappellan Ole Pihl Slotsgaden 23 Sidebygning 2 5 60 1
23 Christiania Vestre 245 23 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 24 Vinkelbygning 3 15 400 1
24 Christiania Vestre 256 24 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 25 Fløybygning 4 13 300 1
25 Christiania Vestre 267 25 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 26 Bygning 3 6 70 1
26 Christiania Vestre 269 26 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 27 Sidebygning 2 10 50 1
27 Christiania Vestre 277 27 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 28 Bakbygning 3 7 50 1
28 Christiania Vestre 289 28 1797 Procurator Volds Lejegaard Nedre Voldgade 29 Skjul 3 4 20 1
29 Christiania Vestre 293 29 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 30 Bygning 5 6 50 1
30 Christiania Østre 15 30 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 31 Vinkelbygning 3 13 800 1
31 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 31 1797 Raadmand Jens Moestue 32 Vinkelbygning 2 18 2000 1
32 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 32 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 33 Vinkelbygning 2 21 1700 1
33 Christiania Østre 29, 30 33 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 34 Bagbygning 3 13 500 1
34 Christiania Østre 39 34 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 35 Bygning 2 16 1500 1
35 Christiania Østre 51 35 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 36 Bagbygning 4 6 100 1
36 Christiania Østre 62 36 1797 Kjøbmand Johan Phillip Rasch Dronningens og Prindsens Gade 37 Sidebygning 2 6 900 1
37 Christiania Østre 80, 81 37 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 38 Bagbygning 3 15 350 1
38 Christiania Østre 83 38 1797 Adam Larsen Foss Dronningens Gade 39 Sidebygning 2 6 20 1
39 Christiania Østre 109 39 1797 Graver Brygger Skippergaden 40 Bagbygning 3 5 150 1
40 Christiania Østre 113 40 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 41 Vinkelbygning 2 8 350 1
41 Christiania Østre 115, 116 41 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 42 Sidebygning 5 12 150 1
42 Christiania Østre 123, 124 42 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 43 Bygning 3 9 550 1
43 Christiania Østre 134 43 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 44 Bagbygning 4 7 100 1
44 Christiania Østre 135 44 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 45 Vinkelbygning 2 17 580 1
45 Christiania Østre 140, 141 45 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 46 Sidebygning 5 8 350 1