Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Høyloft

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Høyloft
1 Christiania Nordre 322, 323 1 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 1 Bagbygning 4 7 350 1
2 Christiania Nordre 343, 350 2 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 2 Sidebygning 3 7 100 1
3 Christiania Nordre 358 3 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 3 Skjul 3 7 50 1
4 Christiania Nordre 359 4 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 4 Fehus/Vedskjul 3 6 60 1
5 Christiania Søndre 154 5 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 5 Bagbygning 2 11 1550 1
6 Christiania Søndre 156 6 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 6 Bagbygning 3 5 300 1
7 Christiania Søndre 170 7 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 7 Sidebygning 2 11 200 1
8 Christiania Søndre 200 8 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 8 Bagbygning 3 5 100 1
9 Christiania Søndre 228 9 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 9 Bakbygning 2 6 300 1
10 Christiania Vestre 245 10 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 10 Vinkelbygning 3 15 400 1
11 Christiania Vestre 251 11 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 11 Sidebygning 3 7 200 1
12 Christiania Vestre 304 12 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 12 Vognskjul 3 6 60 1
13 Christiania Vestre 310 13 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 13 Veedskjul 3 3 50 1
14 Christiania Østre 39 14 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 14 Bygning 2 16 1500 1
15 Christiania Østre 51 15 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 15 Bagbygning 4 6 100 1
16 Christiania Østre 80, 81 16 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 16 Bagbygning 3 15 350 2
17 Christiania Østre 115, 116 17 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 17 Bygning 6 6 150 1
18 Christiania Østre 123, 124 18 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 18 Bygning 3 9 550 1
19 Christiania Østre 134 19 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 19 Bagbygning 4 7 100 2
20 Christiania Østre 135 20 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 20 Vinkelbygning 2 17 580 1
21 Christiania Østre 140, 141 21 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 21 Sidebygning 5 8 350 1