Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Hestestall

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Hestestall
1 Christiania Nordre 322, 323 1 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 1 Bagbygning 4 7 350 1
2 Christiania Nordre 333 2 1797 Rittmester Børresen Torvet og Kirkestrædet 2 Bagbygning 2 7 250 1
3 Christiania Nordre 343, 350 3 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 3 Sidebygning 3 7 100 1
4 Christiania Nordre 396 4 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 4 Bygning 3 7 100 1
5 Christiania Nordre 407 5 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 5 Vinkelbygning 3 14 300 1
6 Christiania Søndre 154 6 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 6 Bagbygning 2 11 1550 1
7 Christiania Søndre 156 7 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 7 Bagbygning 3 5 300 1
8 Christiania Søndre 170 8 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 8 Sidebygning 2 11 200 1
9 Christiania Søndre 180 9 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 9 Bagbygning 2 15 2000 1
10 Vinkelbygning 3 8 600 1
10 Christiania Søndre 200 10 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 11 Bagbygning 3 5 100 1
11 Christiania Søndre 207 11 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 12 Hjørnebygning 2 14 1300 1
12 Christiania Søndre 223 12 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 13 Vinkelbygning 2 14 2000 1
13 Christiania Vestre 238 13 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 14 Bakbygning 2 13 400 1
14 Christiania Vestre 243 14 1797 Residerende kappellan Ole Pihl Slotsgaden 15 Sidebygning 2 5 60 1
15 Christiania Vestre 245 15 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 16 Vinkelbygning 3 15 400 1
16 Christiania Vestre 251 16 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 17 Sidebygning 3 7 200 1
17 Christiania Vestre 256 17 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 18 Fløybygning 4 13 300 1
18 Christiania Vestre 267 18 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 19 Bygning 2 7 80 1
19 Christiania Vestre 289 19 1797 Procurator Volds Lejegaard Nedre Voldgade 20 Skjul 3 4 20 1
20 Christiania Vestre 304 20 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 21 Vognskjul 3 6 60 1
21 Christiania Vestre 310 21 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 22 Veedskjul 3 3 50 1
22 Christiania Østre 15 22 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 23 Vinkelbygning 3 13 800 1
23 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 23 1797 Raadmand Jens Moestue 24 Vinkelbygning 2 18 2000 1
24 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 24 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 25 Vinkelbygning 2 21 1700 1
25 Christiania Østre 29, 30 25 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 26 Bagbygning 3 13 500 1
26 Christiania Østre 39 26 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 27 Bygning 2 16 1500 1
27 Christiania Østre 62 27 1797 Kjøbmand Johan Phillip Rasch Dronningens og Prindsens Gade 28 Sidebygning 2 6 900 1
28 Christiania Østre 80, 81 28 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 29 Bagbygning 3 15 350 2
29 Christiania Østre 83 29 1797 Adam Larsen Foss Dronningens Gade 30 Sidebygning 2 6 20 1
30 Christiania Østre 109 30 1797 Graver Brygger Skippergaden 31 Bagbygning 3 5 150 1
31 Christiania Østre 113 31 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 32 Vinkelbygning 2 8 350 1
32 Christiania Østre 115, 116 32 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 33 Hovedbygning 1 22 2000 1
34 Sidebygning 3 11 1200 1
35 Sidebygning 5 12 150 1
36 Bygning 6 6 150 1
33 Christiania Østre 123, 124 33 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 37 Bygning 3 9 550 1
38 Bygning 4 5 100 1
34 Christiania Østre 134 34 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 39 Bagbygning 4 7 100 1
35 Christiania Østre 135 35 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 40 Vinkelbygning 2 17 580 1
36 Christiania Østre 140, 141 36 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 41 Sidebygning 5 8 350 1