Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Jernkakkelovner (dobbel)

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Jernkakkelovner (dobbel)
1 Christiania Fjerdingen 55 1 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 1 Hovedbygning 1 13 350 1
2 Bakbygning 2 14 200 1
2 Christiania Fjerdingen 70 2 1797 Jahn Jensens enke Fierdingen og Mangelsgaden 3 Hjørnehus 1 11 150 1
3 Christiania Nordre 349 3 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 4 Hovedbygning 1 9 400 2
4 Christiania Nordre 384 4 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 5 Hovedbygning 1 13 700 1
5 Christiania Nordre 395 5 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 6 Hovedbygning 1 12 300 1
6 Christiania Nordre 403 6 1797 Kiøbmand Jens Edsleff Grændse Gaden 7 Hovedbygning 1 13 2000 4
7 Christiania Nordre 408 7 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 8 Hoved- og hjørnebygning 1 14 3200 4
8 Christiania Søndre 228 8 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 9 Bygning 1 15 2200 5
9 Christiania Vestre 245 9 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 10 Hovedygning 1 12 2000 2
10 Christiania Vestre 256 10 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 11 Hovedbygning 1 13 700 1
11 Christiania Østre 29, 30 11 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 12 Hovedbygning 1 17 2800 2
12 Christiania Østre 70 12 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 13 Bygning 1 22 1900 2
13 Christiania Østre 80, 81 13 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 14 Bagbygning 3 15 350 1
14 Christiania Østre 109 14 1797 Graver Brygger Skippergaden 15 Hovedbygning 1 10 1150 8
15 Christiania Østre 115, 116 15 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 16 Hovedbygning 1 22 2000 5