Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Jernkakkelovner (enkel)

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Jernkakkelovner (enkel)
1 Christiania Fjerdingen 55 1 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 1 Hovedbygning 1 13 350 1
2 Bakbygning 2 14 200 1
2 Christiania Fjerdingen 70 2 1797 Jahn Jensens enke Fierdingen og Mangelsgaden 3 Hjørnehus 1 11 150 2
4 Bakbygning 2 8 40 1
3 Christiania Fjerdingen 108 3 1797 Christen Trulsen Fjerdingen 5 Stuebygning 1 10 100 2
4 Christiania Nordre 349 4 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 6 Hovedbygning 1 9 400 2
5 Christiania Nordre 372 5 1797 Hans Jørgen Harboes Prindsens Gade 7 Hovedbygning 1 9 250 2
8 Bygning 3 6 100 1
6 Christiania Nordre 374 6 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 9 Hovedbygning 1 9 450 3
10 Sidebygning 2 9 150 2
7 Christiania Nordre 376 7 1797 Skoemager Amund Thomæsen Øvre Slots Gade 11 Hovedbygning 1 9 300 3
8 Christiania Nordre 384 8 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 12 Hovedbygning 1 13 700 4
13 Bygning 2 8 200 1
9 Christiania Nordre 395 9 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 14 Hovedbygning 1 12 300 1
10 Christiania Nordre 398 10 1797 Ernst Hiørring Toldbod og Nedre Voldgade 15 Bakbygning 2 11 100 1
11 Christiania Nordre 399 11 1797 Niels Andersen Holst Toldbod Gaden 16 Hovedbygning 1 9 400 3
12 Christiania Nordre 403 12 1797 Kiøbmand Jens Edsleff Grændse Gaden 17 Hovedbygning 1 13 2000 2
13 Christiania Nordre 407 13 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 18 Vinkelbygning 3 14 300 1
14 Christiania Søndre 200 14 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 19 Hovedbygning 1 12 730 5
15 Christiania Søndre 207 15 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 20 Hjørnebygning 2 14 1300 2
16 Christiania Søndre 223 16 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 21 Vinkelbygning 2 14 2000 1
17 Christiania Søndre 228 17 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 22 Bygning 1 15 2200 4
18 Christiania Vestre 245 18 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 23 Hovedygning 1 12 2000 10
19 Christiania Vestre 246 19 1797 Kammerherre Ankers Leiegaard Slotsgaden 24 Hovedbygning 1 6 100 1
20 Christiania Vestre 256 20 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 25 Hovedbygning 1 13 700 1
21 Christiania Vestre 266 21 1797 Andreas Eklund Nordre Gate 26 Sidebygning 2 10 200 1
22 Christiania Vestre 289 22 1797 Procurator Volds Lejegaard Nedre Voldgade 27 Hovedbygning 1 9 240 2
23 Christiania Vestre 293 23 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 28 Bygning 3 8 100 2
24 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 24 1797 Raadmand Jens Moestue 29 Vinkelbygning 2 18 2000 1
25 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 25 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 30 Vinkelbygning 2 21 1700 1
26 Christiania Østre 85 26 1797 Knapmager Henrik Henriksen Dronningens Gade 31 Hovedbygning 1 13 650 3
27 Christiania Østre 109 27 1797 Graver Brygger Skippergaden 32 Hovedbygning 1 10 1150 1
28 Christiania Østre 115, 116 28 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 33 Hovedbygning 1 22 2000 1
34 Bygning 4 10 900 1
29 Christiania Østre 134 29 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 35 Bivaaning 2 10 250 2
30 Christiania Østre 140, 141 30 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 36 Bygning 2 10 1210 7
37 Bagbygning 4 10 500 3