Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Kakkelovn (fireetasjer)

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Kakkelovn (fireetasjer)
1 Christiania Søndre 154 1 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 1 Hovedbygning 1 20 6050 1
2 Christiania Søndre 180 2 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 2 Hovedbygning 1 16 10000 1
3 Christiania Østre 15 3 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 3 Sidebygning 2 21 1200 1
4 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 4 1797 Raadmand Jens Moestue 4 Hovedbygning 1 14 4500 1