Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Kakkelovn (trippel)

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Kakkelovn (trippel)
1 Christiania Nordre 322, 323 1 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 1 Bygning 1 14 2000 1
2 Christiania Nordre 358 2 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 2 Hovedbygning 1 13 900 3
3 Christiania Nordre 396 3 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 3 Sidebygning 2 7 200 1
4 Christiania Nordre 407 4 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 4 Hovedbygning 1 13 400 1
5 Christiania Søndre 154 5 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 5 Hovedbygning 1 20 6050 4
6 Christiania Søndre 156 6 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 6 Hovedbygning 1 15 1700 2
7 Christiania Søndre 170 7 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 7 Hovedbygning 1 12 1500 2
8 Christiania Søndre 174 8 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 8 Hovedbygning 1 18 500 1
9 Christiania Søndre 180 9 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 9 Hovedbygning 1 16 10000 5
10 Bagbygning 2 15 2000 2
10 Christiania Søndre 197 10 1797 General-Auditeur Flor Raadhusgaden 11 Hovedbygning 1 11 900 1
11 Christiania Søndre 207 11 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 12 Hoved- og hjørnebygning 1 15 3000 3
12 Christiania Søndre 223 12 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 13 Hovedbygning 1 18 4500 4
13 Christiania Vestre 238 13 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 14 Hovedbygning 1 12 1800 1
14 Christiania Vestre 251 14 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 15 Hovedbygning 1 14 1170 1
15 Christiania Østre 15 15 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 16 Hovedbygning 1 16 4000 2
17 Sidebygning 2 21 1200 2
16 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 16 1797 Raadmand Jens Moestue 18 Hovedbygning 1 14 4500 3
17 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 17 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 19 Hovedbygning 1 20 5300 4
18 Christiania Østre 51 18 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 20 Forbygning 1 14 630 2
19 Christiania Østre 80, 81 19 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 21 Hovedbygning 1 14 2100 7
20 Christiania Østre 135 20 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 22 Hoved- og hjørnebygning 1 12 1400 1