Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Kammer

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Kammer
1 Christiania Fjerdingen 55 1 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 1 Hovedbygning 1 13 350 1
2 Christiania Fjerdingen 70 2 1797 Jahn Jensens enke Fierdingen og Mangelsgaden 2 Bakbygning 2 8 40 1
3 Christiania Fjerdingen 88 3 1797 Andreas Amundsen Dahl Fjerdingen 3 Stuebygning 1 9 110 1
4 Christiania Fjerdingen 98 4 1797 Ole Halvorsen Fjerdingen 4 Stuebygning 1 10 200 1
5 Christiania Fjerdingen 101 5 1797 Iver Torstensen Fjerdingen 5 Stuebygning 1 9 80 1
6 Christiania Fjerdingen 102 6 1797 Peder Egeberg Fjerdingen 6 Bakbygning 2 9 100 1
7 Christiania Fjerdingen 104 7 1797 Tobakspinder Hans Hansen Fjerdingen 7 Stuebygning 1 10 80 1
8 Christiania Fjerdingen 106 8 1797 Even Brufladt Fjerdingen 8 Sidebygning 2 8 25 1
9 Christiania Fjerdingen 108 9 1797 Christen Trulsen Fjerdingen 9 Stuebygning 1 10 100 1
10 Christiania Nordre 364 10 1797 Gullik Trulsen Nordre og Prindsens Gade 10 Bygning 1 13 550 2
11 Christiania Nordre 374 11 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 11 Sidebygning 3 7 130 1
12 Christiania Nordre 396 12 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 12 Sidebygning 2 7 200 1
13 Christiania Nordre 403 13 1797 Kiøbmand Jens Edsleff Grændse Gaden 13 Bygning 2 7 800 12
14 Christiania Nordre 407 14 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 14 Vinkelbygning 3 14 300 2
15 Christiania Søndre 154 15 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 15 Bagbygning 2 11 1550 2
16 Christiania Søndre 156 16 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 16 Hovedbygning 1 15 1700 2
17 Christiania Søndre 174 17 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 17 Hovedbygning 1 18 500 2
18 Sidebygning 3 10 200 1
18 Christiania Søndre 180 18 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 19 Vinkelbygning 3 8 600 1
20 Bygning 4 10 400 2
19 Christiania Vestre 251 19 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 21 Hovedbygning 1 14 1170 1
20 Christiania Vestre 267 20 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 22 Bygning 3 6 70 1
21 Christiania Vestre 281 21 1797 Ole Dahl Nedre Voldgade 23 Hovedbygning 1 8 160 1
22 Christiania Vestre 299 22 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 24 Hovedbygning 1 17 300 1
23 Christiania Vestre 309 23 1797 Procurator Vold Øvre Voldgaden 25 Sidebygning 2 8 150 1
24 Christiania Vestre 310 24 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 26 Hovedbygning 1 12 300 1
25 Christiania Østre 39 25 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 27 Bygning 2 16 1500 2
26 Christiania Østre 70 26 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 28 Bygning 1 22 1900 2
27 Christiania Østre 85 27 1797 Knapmager Henrik Henriksen Dronningens Gade 29 Hovedbygning 1 13 650 1
28 Christiania Østre 111 28 1797 Kammerherre Ankers Lejegaard Skippergaden 30 Hovedbygning 1 10 300 2
29 Christiania Østre 115, 116 29 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 31 Sidebygning 3 11 1200 1
30 Christiania Østre 134 30 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 32 Bivaaning 2 10 250 1
31 Christiania Østre 140, 141 31 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 33 Forbygning 1 9 200 1
32 Christiania Østre 142 32 1797 Den Kongelige Toldbod Toldbod Gaden 34 Toldbod 1 12 8000 1