Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Matbod

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Matbod
1 Christiania Nordre 358 1 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 1 Skjul 3 7 50 1
2 Christiania Nordre 384 2 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 2 Hovedbygning 1 13 700 1
3 Christiania Søndre 154 3 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 3 Bagbygning 2 11 1550 1
4 Christiania Søndre 200 4 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 4 Sidebygning 2 7 120 1
5 Christiania Vestre 238 5 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 5 Bakbygning 2 13 400 1
6 Christiania Vestre 245 6 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 6 Vinkelbygning 2 13 800 1
7 Vinkelbygning 3 15 400 1
7 Christiania Vestre 251 7 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 8 Bakbygning 2 14 600 1
8 Christiania Vestre 267 8 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 9 Bygning 2 7 80 1
9 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 9 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 10 Hovedbygning 1 20 5300 1
10 Christiania Østre 29, 30 10 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 11 Sidebygning 4 10 500 1
11 Christiania Østre 39 11 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 12 Bygning 2 16 1500 1
12 Christiania Østre 80, 81 12 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 13 Sidebygning 4 9 150 1
13 Christiania Østre 83 13 1797 Adam Larsen Foss Dronningens Gade 14 Sidebygning 2 6 20 2
14 Christiania Østre 115, 116 14 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 15 Sidebygning 3 11 1200 1
15 Christiania Østre 123, 124 15 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 16 Sidebygning 2 14 540 1
16 Christiania Østre 135 16 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 17 Vinkelbygning 2 17 580 1