Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Pakbod (brannfri)

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Pakbod (brannfri)
1 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 1 1797 Raadmand Jens Moestue 1 Hovedbygning 1 14 4500 1
2 Christiania Østre 29, 30 2 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 2 Hovedbygning 1 17 2800 1