Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Rullestue

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Rullestue
1 Christiania Nordre 349 1 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 1 Sidebygning 3 9 100 1
2 Christiania Vestre 245 2 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 2 Vinkelbygning 3 15 400 1
3 Christiania Østre 15 3 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 3 Sidebygning 2 21 1200 1
4 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 4 1797 Raadmand Jens Moestue 4 Vinkelbygning 2 18 2000 1
5 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 5 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 5 Vinkelbygning 2 21 1700 1
6 Christiania Østre 39 6 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 6 Bygning 2 16 1500 1
7 Christiania Østre 115, 116 7 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 7 Bygning 6 6 150 1
8 Christiania Østre 135 8 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 8 Vinkelbygning 2 17 580 1