Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Spiskammer

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Spiskammer
1 Christiania Fjerdingen 55 1 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 1 Hovedbygning 1 13 350 1
2 Christiania Nordre 322, 323 2 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 2 Bygning 1 14 2000 1
3 Christiania Nordre 375 3 1797 Michael Wyllers Enke Øvre Slotsgade 3 Hovedbygning 1 12 590 1
4 Christiania Nordre 396 4 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 4 Sidebygning 2 7 200 1
5 Christiania Søndre 170 5 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 5 Sidebygning 2 11 200 1
6 Christiania Søndre 174 6 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 6 Hovedbygning 1 18 500 1
7 Christiania Søndre 228 7 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 7 Bygning 1 15 2200 1
8 Christiania Vestre 237 8 1797 Lars Hallers enke Kongens gade 8 Våningshus 1 10 400 1
9 Christiania Vestre 256 9 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 9 Hovedbygning 1 13 700 1
10 Christiania Vestre 266 10 1797 Andreas Eklund Nordre Gate 10 Sidebygning 2 10 200 1
11 Christiania Vestre 269 11 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 11 Hovedbygning 1 14 600 1
12 Sidebygning 2 10 50 1
12 Christiania Vestre 293 12 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 13 Hjørnebygningen 2 12 250 1
14 Bygning 3 8 100 1
13 Christiania Vestre 299 13 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 15 Hovedbygning 1 17 300 1
14 Christiania Vestre 304 14 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 16 Hovedbygningen 1 13 900 1
15 Christiania Vestre 309 15 1797 Procurator Vold Øvre Voldgaden 17 Sidebygning 2 8 150 1
16 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 16 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 18 Hovedbygning 1 20 5300 1
17 Christiania Østre 70 17 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 19 Bygning 1 22 1900 1
18 Christiania Østre 115, 116 18 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 20 Hovedbygning 1 22 2000 1
19 Christiania Østre 123, 124 19 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 21 Sidebygning 2 14 540 1
20 Christiania Østre 135 20 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 22 Vinkelbygning 2 17 580 1