Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Uthus

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Uthus
1 Christiania Nordre 343, 350 1 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 1 Sidebygning 3 7 100 1
2 Christiania Søndre 180 2 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 2 Bygning 4 10 400 1
3 Christiania Vestre 269 3 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 3 Sidebygning 2 10 50 1
4 Christiania Vestre 277 4 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 4 Bakbygning 3 7 50 1
5 Christiania Vestre 293 5 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 5 Bygning 5 6 50 1