Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Vedhammer

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Vedhammer
1 Christiania Nordre 327 1 1797 Mogens Steensgaard Slotsgaden 1 Vedhammer 3 4 50 1
2 Christiania Nordre 375 2 1797 Michael Wyllers Enke Øvre Slotsgade 2 Vedhammer 2 2 10 1
3 Christiania Nordre 395 3 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 3 Bagbygning 3 5 100 1
4 Christiania Nordre 398 4 1797 Ernst Hiørring Toldbod og Nedre Voldgade 4 Bakbygning 2 11 100 1
5 Christiania Søndre 154 5 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 5 Bygning 3 8 400 1
6 Christiania Søndre 200 6 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 6 Vedhammer 4 3 50 1
7 Christiania Vestre 237 7 1797 Lars Hallers enke Kongens gade 7 Vedhammer 2 2 10 1
8 Christiania Vestre 243 8 1797 Residerende kappellan Ole Pihl Slotsgaden 8 Vedhammer 3 3 30 1
9 Christiania Vestre 251 9 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 9 Vedhammer 4 3 30 1
10 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 10 1797 Raadmand Jens Moestue 10 Vinkelbygning 2 18 2000 1
11 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 11 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 11 Vinkelbygning 2 21 1700 1
12 Christiania Østre 29, 30 12 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 12 Bagbygning 3 13 500 1
13 Christiania Østre 83 13 1797 Adam Larsen Foss Dronningens Gade 13 Vedhammer 3 4 20 1
14 Christiania Østre 113 14 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 14 Vinkelbygning 2 8 350 1
15 Christiania Østre 134 15 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 15 Veedhammer 3 4 60 1