Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Vedloft

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Vedloft
1 Christiania Fjerdingen 55 1 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 1 Bakbygning 2 14 200 1
2 Christiania Nordre 311 2 1797 Justisraad og Zahlcasserer Berg Kogens og Toldbodgaden 2 Bygning 3 11 300 1
3 Christiania Søndre 156 3 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 3 Sidebygning 4 8 300 1
4 Christiania Søndre 180 4 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 4 Bygning 4 10 400 1
5 Christiania Vestre 245 5 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 5 Vinkelbygning 2 13 800 1
6 Vinkelbygning 3 15 400 1
6 Christiania Vestre 251 6 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 7 Sidebygning 3 7 200 1
7 Christiania Østre 15 7 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 8 Vinkelbygning 3 13 800 1
8 Christiania Østre 123, 124 8 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 9 Bygning 4 5 100 1
9 Christiania Østre 140, 141 9 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 10 Sidebygning 5 8 350 1