Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Verksted

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Branntakst Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Verksted
1 Christiania Nordre 322, 323 1 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 1 Bygning 5 10 200 1
2 Christiania Nordre 325 2 1797 Hattemager Jens Valter Slotsgaden 2 Verksted 2 8 150 1
3 Christiania Nordre 349 3 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 3 Bagbygning 2 8 100 1
4 Christiania Nordre 384 4 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 4 Bygning 2 8 200 1
5 Christiania Vestre 253 5 1797 Carl Johan Lindman Øvre Slotsgaden 5 Bygning 1 6 1000 1
6 Christiania Vestre 293 6 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 6 Verksted 4 7 100 1
7 Christiania Vestre 304 7 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 7 Bakbygning 2 12 640 1
8 Christiania Østre 80, 81 8 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 8 Sidebygning 2 14 400 1
9 Christiania Østre 115, 116 9 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 9 Bygning 4 10 900 1