Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med merkelappen Bindingsverk

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Eiendom Eiendom Eiendom Branntakst Branntakst Branntakst Branntakst Bygning Bygning Bygning Bygning Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi
1 Christiania Fjerdingen 51 1 1766 Erich Gidsted Fierdingen 1 Hoved/side/bakbygning 1 5 2100
2 Christiania Fjerdingen 55 2 1797 Christen Rosenberg Fjerdingen 2 Bakbygning 2 14 200
3 Christiania Fjerdingen 102 3 1797 Peder Egeberg Fjerdingen 3 Bakbygning 2 9 100
4 Christiania Fjerdingen 109 4 1797 Det almindelig Fattighuus Fjerdingen 4 Veedhammer 2 3 40
4 Christiania Fjerdingen 109 4 1797 Det almindelig Fattighuus Fjerdingen 5 Boder 3 2 30
5 Christiania Nordre 311 5 1797 Justisraad og Zahlcasserer Berg Kogens og Toldbodgaden 6 Hjørnebygning 1 5 300
5 Christiania Nordre 311 5 1797 Justisraad og Zahlcasserer Berg Kogens og Toldbodgaden 7 Bygning 2 6 200
5 Christiania Nordre 311 5 1797 Justisraad og Zahlcasserer Berg Kogens og Toldbodgaden 8 Bygning 3 11 300
6 Christiania Nordre 322, 323 6 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 9 Bygning 2 7 350
6 Christiania Nordre 322, 323 6 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 10 Bagbygning 4 7 350
6 Christiania Nordre 322, 323 6 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 11 Bygning 5 10 200
6 Christiania Nordre 322, 323 6 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 12 Sidebygning 6 7 100
7 Christiania Nordre 325 7 1797 Hattemager Jens Valter Slotsgaden 13 Hovedbygning 1 9 500
7 Christiania Nordre 325 7 1797 Hattemager Jens Valter Slotsgaden 14 Verksted 2 8 150
8 Christiania Nordre 327 8 1797 Mogens Steensgaard Slotsgaden 15 Hovedbygning 1 11 650
8 Christiania Nordre 327 8 1797 Mogens Steensgaard Slotsgaden 16 Vinkelbygning 2 10 240
8 Christiania Nordre 327 8 1797 Mogens Steensgaard Slotsgaden 17 Vedhammer 3 4 50
9 Christiania Nordre 333 9 1797 Rittmester Børresen Torvet og Kirkestrædet 18 Hovedbygning 1 8 1250
9 Christiania Nordre 333 9 1797 Rittmester Børresen Torvet og Kirkestrædet 19 Bagbygning 2 7 250
10 Christiania Nordre 343, 350 10 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 20 Hovedbygning 1 12 600
10 Christiania Nordre 343, 350 10 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 21 Sidebygning 2 12 300
10 Christiania Nordre 343, 350 10 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 22 Sidebygning 3 7 100
10 Christiania Nordre 343, 350 10 1797 Ole Engebretsen Nedre Slotsgaden 23 Bagbygning 4 7 200
11 Christiania Nordre 349 11 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 24 Bagbygning 2 8 100
11 Christiania Nordre 349 11 1797 Ingebret Syversen Bul Øvre Slotsgaden 25 Sidebygning 3 9 100
12 Christiania Nordre 358 12 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 26 Bygning 2 7 100
13 Christiania Nordre 359 13 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 27 Hovedbygning 1 15 1200
13 Christiania Nordre 359 13 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 28 Sidebygning 2 9 440
13 Christiania Nordre 359 13 1797 Snedker Peter Bellyn Toldbod og Øvre Slotsgade 29 Fehus/Vedskjul 3 6 60
14 Christiania Nordre 364 14 1797 Gullik Trulsen Nordre og Prindsens Gade 30 Bygning 2 4 50
15 Christiania Nordre 372 15 1797 Hans Jørgen Harboes Prindsens Gade 31 Hovedbygning 1 9 250
15 Christiania Nordre 372 15 1797 Hans Jørgen Harboes Prindsens Gade 32 Bygning 2 9 250
15 Christiania Nordre 372 15 1797 Hans Jørgen Harboes Prindsens Gade 33 Bygning 3 6 100
16 Christiania Nordre 374 16 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 34 Hovedbygning 1 9 450
16 Christiania Nordre 374 16 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 35 Sidebygning 2 9 150
16 Christiania Nordre 374 16 1797 Hattemager Erik Borgstrøm Øvre Slotsgade 36 Sidebygning 3 7 130
17 Christiania Nordre 375 17 1797 Michael Wyllers Enke Øvre Slotsgade 37 Hovedbygning 1 12 590
17 Christiania Nordre 375 17 1797 Michael Wyllers Enke Øvre Slotsgade 38 Vedhammer 2 2 10
18 Christiania Nordre 376 18 1797 Skoemager Amund Thomæsen Øvre Slots Gade 39 Sidebygning 2 2 10
19 Christiania Nordre 384 19 1797 August Anton Lædel Nordre Gade 40 Bygning 2 8 200
20 Christiania Nordre 395 20 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 41 Hovedbygning 1 12 300
20 Christiania Nordre 395 20 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 42 Sidebygning 2 8 200
20 Christiania Nordre 395 20 1797 Skrædder Nicolai Bech Nedre Vold Gade 43 Bagbygning 3 5 100
21 Christiania Nordre 396 21 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 44 Hovedbygning 1 12 400
21 Christiania Nordre 396 21 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 45 Sidebygning 2 7 200
21 Christiania Nordre 396 21 1797 Frue Widing Nedre Vold Gade 46 Bygning 3 7 100
22 Christiania Nordre 403 22 1797 Kiøbmand Jens Edsleff Grændse Gaden 47 Hovedbygning 1 13 2000
22 Christiania Nordre 403 22 1797 Kiøbmand Jens Edsleff Grændse Gaden 48 Bygning 2 7 800
23 Christiania Nordre 407 23 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 49 Hovedbygning 1 13 400
23 Christiania Nordre 407 23 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 50 Bygning 2 7 300
23 Christiania Nordre 407 23 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 51 Vinkelbygning 3 14 300
24 Christiania Nordre 408 24 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 52 Hoved- og hjørnebygning 1 14 3200
24 Christiania Nordre 408 24 1797 Henrich Nielsen Løchen Krullen og Nordre Gade 53 Vinkelbygning 2 17 2300
25 Christiania Søndre 154 25 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 54 Bagbygning 2 11 1550
25 Christiania Søndre 154 25 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 55 Bygning 3 8 400
26 Christiania Søndre 156 26 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 56 Sidebygning 2 10 400
26 Christiania Søndre 156 26 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 57 Bagbygning 3 5 300
26 Christiania Søndre 156 26 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 58 Sidebygning 4 8 300
27 Christiania Søndre 162 27 1797 Procurator Vold Revier 59 Vognskjul 1 3 100
28 Christiania Søndre 170 28 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 60 Hovedbygning 1 12 1500
29 Christiania Søndre 174 29 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 61 Hovedbygning 1 18 500
29 Christiania Søndre 174 29 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 62 Sidebygning 3 10 200
29 Christiania Søndre 174 29 1797 Sverdfejer Petersen Kirkegaden 63 Sidebygning 4 6 100
30 Christiania Søndre 180 30 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 64 Vinkelbygning 3 8 600
30 Christiania Søndre 180 30 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 65 Bygning 4 10 400
31 Christiania Søndre 187, 188 31 1797 Assessor Mathisen Revieren 66 Materialhus 1 2 50
32 Christiania Søndre 200 32 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 67 Hovedbygning 1 12 730
32 Christiania Søndre 200 32 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 68 Sidebygning 2 7 120
32 Christiania Søndre 200 32 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 69 Bagbygning 3 5 100
32 Christiania Søndre 200 32 1797 Jomfru Rene Dronningens Gade 70 Vedhammer 4 3 50
33 Christiania Søndre 207 33 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 71 Hoved- og hjørnebygning 1 15 3000
33 Christiania Søndre 207 33 1797 Justisraad og Byfoged Hagerup Dronningens, Skipper og Raadhusgaden 72 Side 3 4 200
34 Christiania Søndre 223 34 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 73 Hovedbygning 1 18 4500
34 Christiania Søndre 223 34 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 74 Vinkelbygning 2 14 2000
35 Christiania Søndre 228 35 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 75 Bakbygning 2 6 300
36 Christiania Vestre 237 36 1797 Lars Hallers enke Kongens gade 76 Våningshus 1 10 400
37 Christiania Vestre 238 37 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 77 Hovedbygning 1 12 1800
37 Christiania Vestre 238 37 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 78 Bakbygning 2 13 400
38 Christiania Vestre 243 38 1797 Residerende kappellan Ole Pihl Slotsgaden 79 Bygning 1 4 110
38 Christiania Vestre 243 38 1797 Residerende kappellan Ole Pihl Slotsgaden 80 Sidebygning 2 5 60
38 Christiania Vestre 243 38 1797 Residerende kappellan Ole Pihl Slotsgaden 81 Vedhammer 3 3 30
39 Christiania Vestre 245 39 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 82 Vinkelbygning 2 13 800
39 Christiania Vestre 245 39 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 83 Vinkelbygning 3 15 400
40 Christiania Vestre 246 40 1797 Kammerherre Ankers Leiegaard Slotsgaden 84 Hovedbygning 1 6 100
40 Christiania Vestre 246 40 1797 Kammerherre Ankers Leiegaard Slotsgaden 85 Vedskjul 2 3 10
41 Christiania Vestre 251 41 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 86 Hovedbygning 1 14 1170
41 Christiania Vestre 251 41 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 87 Bakbygning 2 14 600
41 Christiania Vestre 251 41 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 88 Sidebygning 3 7 200
42 Christiania Vestre 253 42 1797 Carl Johan Lindman Øvre Slotsgaden 89 Bygning 1 6 1000
43 Christiania Vestre 256 43 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 90 Bygning 3 4 50
43 Christiania Vestre 256 43 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 91 Fløybygning 4 13 300
44 Christiania Vestre 266 44 1797 Andreas Eklund Nordre Gate 92 Hovedbygning 1 8 400
44 Christiania Vestre 266 44 1797 Andreas Eklund Nordre Gate 93 Bagbygning 3 10 500
45 Christiania Vestre 267 45 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 94 Hovedbygning 1 12 800
45 Christiania Vestre 267 45 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 95 Bygning 2 7 80
45 Christiania Vestre 267 45 1797 Jens Andersen Højer Nordre Gade 96 Bygning 3 6 70
46 Christiania Vestre 268 46 1797 Jørgen Sabroe Nordre Gade 97 Hovedbygning 1 7 500
46 Christiania Vestre 268 46 1797 Jørgen Sabroe Nordre Gade 98 Sidebygning 2 9 80
46 Christiania Vestre 268 46 1797 Jørgen Sabroe Nordre Gade 99 Veedskjul 3 4 30
47 Christiania Vestre 269 47 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 100 Hovedbygning 1 14 600
47 Christiania Vestre 269 47 1797 Skomager Ludvig Petersen Nordre Gade 101 Sidebygning 2 10 50
48 Christiania Vestre 277 48 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 102 Hovedbygning 1 11 550
48 Christiania Vestre 277 48 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 103 Sidebygning 2 7 200
48 Christiania Vestre 277 48 1797 Gunder Christensen Nedre Voldgade 104 Bakbygning 3 7 50
49 Christiania Vestre 281 49 1797 Ole Dahl Nedre Voldgade 105 Skjul 2 4 40
50 Christiania Vestre 289 50 1797 Procurator Volds Lejegaard Nedre Voldgade 106 Sidebygning 2 7 40
50 Christiania Vestre 289 50 1797 Procurator Volds Lejegaard Nedre Voldgade 107 Skjul 3 4 20
51 Christiania Vestre 293 51 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 108 Hovedbygning 1 10 500
51 Christiania Vestre 293 51 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 109 Verksted 4 7 100
51 Christiania Vestre 293 51 1797 Jørgen Knudsen Raadstue og Øvre Voldgade 110 Bygning 5 6 50
52 Christiania Vestre 299 52 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 111 Hovedbygning 1 17 300
52 Christiania Vestre 299 52 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 112 Bakbygning 2 6 20
53 Christiania Vestre 304 53 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 113 Bakbygning 2 12 640
53 Christiania Vestre 304 53 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 114 Vognskjul 3 6 60
54 Christiania Vestre 310 54 1797 Ole Thorsen Raadstue og Voldgade 115 Sidebygning 2 8 150
55 Christiania Østre 15 55 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 116 Sidebygning 2 21 1200
55 Christiania Østre 15 55 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 117 Vinkelbygning 3 13 800
56 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 56 1797 Raadmand Jens Moestue 118 Vinkelbygning 2 18 2000
57 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 57 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 119 Hovedbygning 1 20 5300
57 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 57 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 120 Vinkelbygning 2 21 1700
58 Christiania Østre 29, 30 58 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 121 Sidebygning 2 14 1200
58 Christiania Østre 29, 30 58 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 122 Bagbygning 3 13 500
58 Christiania Østre 29, 30 58 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 123 Sidebygning 4 10 500
59 Christiania Østre 31 59 1797 Organist Johan Christian Højer Kirkestrædet 124 Hovedbygning 1 11 900
59 Christiania Østre 31 59 1797 Organist Johan Christian Højer Kirkestrædet 125 Bagbygning 2 5 30
60 Christiania Østre 39 60 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 126 Bygning 3 5 360
60 Christiania Østre 39 60 1797 Den Latinske Skole Dronningens og Toldbod Gaden 127 Skjul 4 3 40
61 Christiania Østre 51 61 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 128 Forbygning 1 14 630
61 Christiania Østre 51 61 1797 Raadmand Holms Stervbo[dødsbo] Dronningens Gade 129 Sidebygning 2 7 150
62 Christiania Østre 62 62 1797 Kjøbmand Johan Phillip Rasch Dronningens og Prindsens Gade 130 Sidebygning 2 6 900
63 Christiania Østre 70 63 1797 Bager Jacob Bølling Dronningens Gade 131 Bygning 1 22 1900
64 Christiania Østre 80, 81 64 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 132 Hovedbygning 1 14 2100
64 Christiania Østre 80, 81 64 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 133 Bagbygning 3 15 350
64 Christiania Østre 80, 81 64 1797 Torsten Lunds Enke Dronningens Gade 134 Sidebygning 4 9 150
65 Christiania Østre 83 65 1797 Adam Larsen Foss Dronningens Gade 135 Sidebygning 2 6 20
65 Christiania Østre 83 65 1797 Adam Larsen Foss Dronningens Gade 136 Vedhammer 3 4 20
66 Christiania Østre 109 66 1797 Graver Brygger Skippergaden 137 Sidebygning 2 5 60
66 Christiania Østre 109 66 1797 Graver Brygger Skippergaden 138 Bagbygning 3 5 150
66 Christiania Østre 109 66 1797 Graver Brygger Skippergaden 139 Skjul 4 3 40
67 Christiania Østre 111 67 1797 Kammerherre Ankers Lejegaard Skippergaden 140 Hovedbygning 1 10 300
67 Christiania Østre 111 67 1797 Kammerherre Ankers Lejegaard Skippergaden 141 Sidebygning 2 8 200
68 Christiania Østre 113 68 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 142 Hovedbygning 1 14 1650
68 Christiania Østre 113 68 1797 Hans Dehli Dronningens og Østre Gade 143 Vinkelbygning 2 8 350
69 Christiania Østre 115, 116 69 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 144 Hovedbygning 1 22 2000
69 Christiania Østre 115, 116 69 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 145 Bygning 2 12 700
69 Christiania Østre 115, 116 69 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 146 Bygning 4 10 900
69 Christiania Østre 115, 116 69 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 147 Sidebygning 5 12 150
69 Christiania Østre 115, 116 69 1797 Hans Thorn Thoresen Dronningens, Skippergaden og Saugbanken 148 Bygning 6 6 150
70 Christiania Østre 123, 124 70 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 149 Hovedbygning 1 11 610
70 Christiania Østre 123, 124 70 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 150 Sidebygning 2 14 540
70 Christiania Østre 123, 124 70 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 151 Bygning 3 9 550
70 Christiania Østre 123, 124 70 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 152 Bygning 4 5 100
71 Christiania Østre 134 71 1797 Søren Willemsen Lille Strand og Østre Gade 153 Veedhammer 3 4 60
72 Christiania Østre 135 72 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 154 Hoved- og hjørnebygning 1 12 1400
72 Christiania Østre 135 72 1797 Bogholder Hejerdahl Lille Strandgade 155 Vinkelbygning 2 17 580
73 Christiania Østre 140, 141 73 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 156 Forbygning 1 9 200
73 Christiania Østre 140, 141 73 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 157 Bygning 2 10 1210
73 Christiania Østre 140, 141 73 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 158 Bygning 3 2 60
73 Christiania Østre 140, 141 73 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 159 Bagbygning 4 10 500
73 Christiania Østre 140, 141 73 1797 Niels Aasen Lille Strandgade 160 Sidebygning 5 8 350
74 Christiania Østre 142 74 1797 Den Kongelige Toldbod Toldbod Gaden 161 Toldbod 1 12 8000