Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygninger med attributten Vognremisse

Slå sammen celler: Ja · Nei

Eiendom Eiendom Eiendom Eiendom Branntakst Branntakst Branntakst Branntakst Bygning Bygning Bygning Bygning Bygning Bygning
Nr. By Bydel Gnr. Nr. År Eier Gateadresse Nr. Type LN AE Verdi Vognremisse
1 Christiania Nordre 311 1 1797 Justisraad og Zahlcasserer Berg Kogens og Toldbodgaden 1 Bygning 3 11 300 1
2 Christiania Nordre 322, 323 2 1797 Stadscapitain Adam Preutz Steen Kongens Gade og Kirkestrædet 2 Sidebygning 6 7 100 1
3 Christiania Nordre 358 3 1797 Sadelmager Johan Friderik Hammersteen Prindsens og Øvre Slotsgade 3 Bygning 2 7 100 1
4 Christiania Nordre 407 4 1797 Amund Larsens Enke Nordre Gade 4 Vinkelbygning 3 14 300 1
5 Christiania Søndre 154 5 1797 Kjøbmand Erasmus Dybvad Kongens Gade 5 Bagbygning 2 11 1550 2
6 Christiania Søndre 156 6 1797 Contreadmiralinde Krogh Kongens Gade 6 Bagbygning 3 5 300 1
7 Christiania Søndre 162 7 1797 Procurator Vold Revier 7 Vognskjul 1 3 100 1
8 Christiania Søndre 170 8 1797 Kjøbmand Paul Thrane Kirke og Toldbodgaden 8 Sidebygning 2 11 200 1
9 Christiania Søndre 180 9 1797 Jess Anker Toldbod og Dronningens Gade 9 Bagbygning 2 15 2000 3
10 Christiania Søndre 223 10 1797 Knud Christensen Tolstrup Raadhus og Skippergaden 10 Vinkelbygning 2 14 2000 1
11 Christiania Søndre 228 11 1797 Gjestgiver Friderik Thoms Toldbodgaden 11 Bakbygning 2 6 300 1
12 Christiania Vestre 238 12 1797 Johan Anton Erdtner Raadhus og Kongens gade 12 Bakbygning 2 13 400 1
13 Christiania Vestre 243 13 1797 Residerende kappellan Ole Pihl Slotsgaden 13 Sidebygning 2 5 60 1
14 Christiania Vestre 245 14 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 14 Vinkelbygning 2 13 800 1
14 Christiania Vestre 245 14 1797 Opfostringshuset Kongens gade, Revierstrædet og Slotsgaden 15 Vinkelbygning 3 15 400 1
15 Christiania Vestre 251 15 1797 Christianus Bull Øvre Slotsgaden 16 Sidebygning 3 7 200 1
16 Christiania Vestre 256 16 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 17 Sidebygning 2 9 150 1
16 Christiania Vestre 256 16 1797 Maler Daniel Schæffer Raadstuegaden 18 Fløybygning 4 13 300 1
17 Christiania Vestre 299 17 1797 Michael Lorentzen Øvre Voldgaden 19 Bakbygning 2 6 20 1
18 Christiania Vestre 304 18 1797 Madame Hansen Øvre Voldgaden 20 Vognskjul 3 6 60 1
19 Christiania Østre 15 19 1797 Jacob Hejdemark Kirkegaden 21 Vinkelbygning 3 13 800 1
20 Christiania Østre 17, 18, 19, 20, 21 20 1797 Raadmand Jens Moestue 22 Vinkelbygning 2 18 2000 1
21 Christiania Østre 22, 23, 24, 25 21 1797 Kjøbmand Peter Arntsen Paa Hjørnet af Kongens Gade og Kirkestrædet 23 Vinkelbygning 2 21 1700 1
22 Christiania Østre 29, 30 22 1797 Kjøbmand Jørgen Tandberg Kongens Gade 24 Bagbygning 3 13 500 2
23 Christiania Østre 123, 124 23 1797 Kjøbmand Niels Gjørup Skipper og Øvre Vaterlandsgate 25 Bygning 3 9 550 1