Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Handelsvarer for Christiania

Nr. Handelsvare Enhet Detalj Engros Priskurant Provianttakst Ukjent AUS
1 BACON [FLESK] - Bacon salted Danish - B4_3 skippund 27 1
2 BACON [FLESK] - Bacon smoked Danish - B4_2 skippund 46 1
3 BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 kg 453 1
4 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_2 skippund 63 1
5 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley split Gryn halve - A6_6 tønner 227 1
6 BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley whole grain Gryn hele - A6_5 tønner 239 1
7 BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 kg 327 1
8 BARLEY [BYGG] - Six row barley - A2_39 tønner 231 1
9 BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 tønner 366 1
10 BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 kg 473 1
11 BUTTER [SMOR] - Danish yellow butter - C1_4 quarter 64 1
12 BUTTER [SMOR] - Domestic (Opland) butter - C1_5 bismerpund 17 1
13 BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 kg 483 1
14 Bygg tønner 281 1
15 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_1 tønner 47 1
16 CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2 tønner 215 1
17 COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_1 pund 257 1
18 COTTON [BOMULL] - Cotton, Georgia or Pernambuco - L1_1 pund 133 1
19 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, dark kandis - E2_3 pund 58 1
20 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, light kandis - E2_2 pund 245 1
21 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Icing sugar melis - E2_4 pund 170 1
22 CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Lump sugar raffinade - E2_1 pund 257 1
23 Deler, furu, 10-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 1
24 Deler, furu, 10-12 fot, 2 1/2 tommer stykk 3 1
25 Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 241 1
26 Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer stykk 33 1
27 Deler, furu, 9-10 fot lange, 2 1/2 tomme tykke hundreder 3 1
28 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4- 1 1/2 tomme stykk 25 1
29 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4- 1 1/2 tommer stykk 11 1
30 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 242 1
31 Deler, gran, 10-11 fot, 2 1/2 tommer hundreder 33 1
32 Deler, gran, 10-11 fot, 2 1/2 tommer stykk 23 1
33 Deler, gran, 10-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 1
34 Deler, gran, 10-12 fot, 2 1/2 tommer stykk 3 1
35 Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 208 1
36 Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer stykk 10 1
37 Deler, gran, 9-10 fot lange, 2 1/2 tommer stykk 36 1
38 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4- 1 1/2 tommer hundreder 33 1
39 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4- 1 1/2 tommer stykk 36 1
40 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 207 1
41 Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer hundreder 239 1
42 EGGS [EGG] - Eggs - C3_1 snes 65 1
43 Erter tønner 3 1
44 FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 favn 306 1
45 FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 favn 364 1
46 FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 favn 406 1
47 FLAX [LIN] - Flax Baltic lin - L6_5 skippund 67 1
48 FLAX [LIN] - Flax Dutch lin - L6_4 stones 107 1
49 FLAX [LIN] - Tow Baltic stry - L6_7 skippund 55 1
50 FLAX [LIN] - Tow Dutch stry - L6_6 bismerpund 54 1
51 Flesk skippund 280 1
52 GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 stykk 296 1
53 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie hen Røy - B11_2 stykk 183 1
54 GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 stykk 310 1
55 GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 stykk 179 1
56 GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 stykk 181 1
57 GAME AND POULTRY [VILT] - Hazel grouse Jerpe - B11_4 stykk 105 1
58 HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 kg 479 1
59 HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 kg 443 1
60 Havre tønner 279 1
61 Havre, dansk tønner 1 1
62 Havre, norsk tønner 1 1
63 Hvete tønner 276 1
64 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches - N2_6 box 90 1
65 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches Norwegian - N2_4 box 2 1
66 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches Swedish - N2_2 box 149 1
67 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches - N2_5 box 106 1
68 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches Norwegian - N2_3 box 5 1
69 IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches Swedish - N2_1 box 159 1
70 IRON [JERN] - Iron bars - N1_2 skippund 94 1
71 IRON [JERN] - Iron bars - N1_4 skippund 105 1
72 IRON [JERN] - Iron plates double - N1_3 box 13 1
73 Jern skippund 220 1
74 Jern, norsk skippund 25 1
75 Jern, stangjern skippund 24 1
76 Jern, stangjern, norsk skippund 9 1
77 Jern, stangjern, svensk skippund 9 1
78 Jern, svensk skippund 265 1
79 LAMP OIL [LAMPEOLJE] - Lamp oil - M9_1 pott 14 1
80 LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas unbleached lerret - L7_9 stykk 17 1
81 LINSEED OIL [LINOLJE] - Linseed oil - M6_1 pott 30 1
82 LINSEED [LINFRØ] - Linseed - F8_1 tønner 6 1
83 LINSEED [LINFRØ] - Linseed - F8_2 tønner 149 1
84 LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Cows fatstock slaktekyr - B7_2 stykk 191 1
85 LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Milching cows melkekyr - B7_1 stykk 227 1
86 MALT [MALT] - Malt - G2_7 tønner 179 1
87 MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 kg 414 1
88 Malt tønner 283 1
89 OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 kg 457 1
90 OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 kg 447 1
91 OATS [HAVRE] - Oats - H3_7 tønner 160 1
92 Ost skippund 281 1
93 PEAS [ERTER] - Peas white - F2_4 tønner 279 1
94 RAISINS [ROSINER] - Currants - E6_2 pund 25 1
95 RAISINS [ROSINER] - Prunes - E6_3 pund 81 1
96 RAISINS [ROSINER] - Raisins - E6_1 pund 114 1
97 RICE [RIS] - Rice Burmah - E8_3 pund 4 1
98 RICE [RIS] - Rice Carolina - E8_1 pund 221 1
99 RICE [RIS] - Rice Java - E8_2 pund 4 1
100 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_2 skippund 90 1
101 RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour sack - A5_3 kg 8 1
102 RYE [RUG] - Baltic - A1_34 tønner 329 1
103 RYE [RUG] - Danish - A1_35 tønner 247 1
104 RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33 tønner 224 1
105 Rug tønner 282 1
106 Rug, dansk tønner 1 1
107 Rug, dantzig tønner 1 1
108 SPICES [KRYDDER] - Ginger - E7_2 pund 63 1
109 SPICES [KRYDDER] - Pepper Black - E7_1 pund 74 1
110 SPICES [KRYDDER] - Pimento allehånde - E7_3 pund 68 1
111 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Bordeaux - G1_13 pott 109 1
112 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French - G1_12 pott 128 1
113 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Hamburg - G1_14 pott 4 1
114 SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Norwegian - G1_11 pott 192 1
115 STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 kg 359 1
116 STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 kg 388 1
117 STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 kg 411 1
118 SUGAR [SUKKER] - Powdered sugar white - E1_2 pund 80 1
119 SUGAR [SUKKER] - Sugar brown - E1_5 pund 26 1
120 SUGAR [SUKKER] - Sugar white Havana - E1_1 pund 15 1
121 SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow Havana - E1_3 pund 220 1
122 SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow St Croix - E1_4 pund 42 1
123 SYRUP [SIRUP] - Syrup Danish or German - E3_1 pund 185 1
124 Smør tønner 281 1
125 TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 kg 358 1
126 TALLOW [TALG] - Tallow - M3_3 bismerpund 16 1
127 TEA [TE] - Congou tea average quality - E5_1 pund 162 1
128 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 11 al 10.5 in - J1_3 dusin 5 1
129 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 6 al 12 in - J1_1 dusin 14 1
130 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 8 al 12 in - J1_2 dusin 11 1
131 TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 8.5 al 11 in - J1_4 dusin 5 1
132 TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf - G3_6 pund 13 1
133 VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 kg 353 1
134 WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour - A4_1 bismerpund 15 1
135 WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour - A4_2 bismerpund 18 1
136 WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour fine quality, casks - A4_3 kg 12 1
137 WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour fine quality, sacks - A4_4 kg 8 1
138 WHEAT [HVETE] - Foreign, mostly Danish - A3_10 tønner 315 1