Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Handelsvarer for Halden

Nr. Handelsvare Enhet Detalj Engros Priskurant Provianttakst Ukjent AUS
1 Bygg tønner 370 1
2 Byggryn tønner 2 1
3 Deler, 4-5 alen, 1 1/8 tommer, beste sort hundreder 10 1
4 Deler, 4-5 alen, 1 1/8 tommer, beste sort storhundreder 23 1
5 Deler, 5-6 alen, 1 1/8 tommer, beste sort hundreder 10 1
6 Deler, 5-6 alen, 1 1/8 tommer, beste sort storhundreder 23 1
7 Deler, furu, 1. sort, 5-6 alen lang, 1 1/8 tomme tykk storhundreder 29 1
8 Deler, furu, 1. sort,4-5 alen lang, 1 1/8 tomme tykk storhundreder 29 1
9 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/8 tommer hundreder 143 1
10 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/8 tommer storhundreder 112 1
11 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/8 tommer storhundreder 1 1
12 Deler, furu, 2. sort, 4-5 alen lang, 1 1/8 tomme tykk storhundreder 3 1
13 Deler, furu, 2. sort, 5-6 alen lang, 1 1/8 tomme tykk storhundreder 3 1
14 Deler, furu, 3. sort, 5-6 alen lang, 1 1/8 tomme tykk storhundreder 1 1
15 Deler, furu, 4-5 alen lang, 1 1/8 tommer hundreder 1 1
16 Deler, furu, 5-6 alen lang, 1 1/8 tommer hundreder 1 1
17 Deler, furu, 8-10 fot, 1 1/8 tommer hundreder 143 1
18 Deler, furu, 8-10 fot, 1 1/8 tommer storhundreder 112 1
19 Deler, furu, blandingssorter, 4-5 a 6 alen lang, 1 1/8 tomme tykk storhundreder 2 1
20 Deler, furu, blandingssorter, 5 - 6 alen lang, 1 1/8 tomme tykk storhundreder 2 1
21 Deler, furu, læst, 5-6 alen lang, 1 1/8 tommer storhundreder 4 1
22 Deler, furu, ordinær, 4-5 alen lang, 1 1/8 tommer storhundreder 4 1
23 Delere, furu, ringere sort, 4-5 alen lang, 1 1/8 tomme tykk storhundreder 1 1
24 Erter tønner 357 1
25 Flesk bismerpund 3 1
26 Flesk skippund 334 1
27 Gryn tønner 36 1
28 Havre tønner 333 1
29 Havre, norsk tønner 16 1
30 Hvete tønner 328 1
31 Hvete, norsk tønner 7 1
32 Hvetemel tønner 2 1
33 Jern, stangjern, norsk skippund 323 1
34 Jern, stangjern, svensk skippund 307 1
35 Malt tønner 379 1
36 Ost bismerpund 2 1
37 Ost skippund 25 1
38 Rug tønner 374 1
39 Rug, dansk tønner 1 1
40 Rug, dantzig tønner 8 1
41 Rug, jydsk tønner 8 1
42 Sild her i Egnen saltet paa Waløerne tønner 7 1
43 Sild, norsk fra Bergen og Trondheim tønner 7 1
44 Smør quarter 350 1